Täydennä osaamistasi

Raudaskylän Kristillisen Opiston koulutuspalvelut auttavat sinua vahvistamaan ammatillista osaamistasi ja työhyvinvointiasi. Tarjoamme koulutuksia osaamisen päivittämiseen ja tukea ja ratkaisuja työnantajan tarpeisiin.

Tarjoamme täydennyskoulutuksia erityisesti kasvatusalalle, sosiaalialalle, perhetyöhön, seurakuntatyöhön ja vapaaehtoistoimintaan.

Suunnittelemme koulutuksia myös asiakkaiden ja työyhteisöjen kanssa yhteistyössä. Teemme alueellisesti ja valtakunnallisesti laajaa yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten musiikkikurssit ovat merkittävä osa Raudaskylän opiston kesäkurssitoimintaa. Raudaskylän kesästä löytyy musiikin lisäksi myös mm. koodausta, valokuvausta ja sirkustelua.

Kurssi- ja koulutustarjontaamme rakennetaan ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:

Koulutuksiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viimeistään kahta viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa ellei toisin mainita. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-ilmoittautumisjärjestelmän kautta, tietoturvallisen suojatun yhteyden yli. Täytäthän ilmoittautumisen huolellisesti ja vastaat kaikkiin kohtiin!

Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Koulutukset toteutuvat, mikäli niihin on viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ilmoittautunut riittävä määrä osallistujia.

Jätä toivomuksia sinua kiinnostavista koulutuksista/ kursseista: info@rko.fi.

27.1.2023

NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

Uusi ryhmä alkaa 27.1.2023! Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. lapsen tai nuoren käyttäytymisen haasteet, keskittymisen hankaluudet, oppimisvaikeudet tai mielenterveyden ja riippuvuuksien ongelmat.
Lue Lisää
8.2.2023

Kestävä johtajuus -valmennus

Kurssin sisältö sopii kaikille esihenkilöille, johtavissa asemassa oleville ja päättäjille niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Valmennus etenee tietopurskeiden kautta syvälliseen keskusteluun sekä mieltä ja kehoa yhdistäviin kehollisiin harjoituksiin.
Lue Lisää
16.2.2023

NADA-korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä

NADA -korva-akupunktiota on käytetty päihdevieroituksessa jo 50 vuoden ajan ja yhä lisääntyvässä määrin sitä käytetään myös mielenterveystyössä. Korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä -koulutus on päihdevieroitusakupunktioyhdistyksen, NADA Suomi / Finlandin, kriteerien mukainen. Koulutus on suunnattu päihdehuollon, psykiatrian tai muun terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijöille, jotka työskentelevät päihde- tai mielenterveysongelmaisten parissa.
Lue Lisää
22.2.2023

Psykososiaaliset menetelmät mielenterveys- ja päihdetyössä

Koulutuksessa tutustutaan psyykkisten häiriöiden hoidossa käytettäviin psykososiaalisiin hoitomuotoihin mm. psykoedukaatio, erilaiset perheinterventiot, ryhmämuotoiset interventiot, luovat interventiot, arkielämän taitojen harjoittelu sekä kognitiiviset kuntoutusohjelmat.
Lue Lisää
21.3.2023

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.
Lue Lisää
27.4.2023

Ohjaustyö työn ja toimintaympäristön myllerryksessä – Täydennyskoulutus työllisyystoimijoille

Ajankohtaisiin työelämän muutoksiin pureutuva, metataitojen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen keskittyvä täydennyskoulutus työllisyystoimijoille.
Lue Lisää
24.5.2023

MAPA® – Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta

MAPA® on toimintamalli, joka antaa keinoja haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin. Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksellisten, ennakoivien menetelmien käyttö aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa.
Lue Lisää
23.8.2023

Ajatteleva keho, liikkuva mieli

Kehon ja mielen yhteyttä tukeva psykofyysinen fysioterapia ja sen kokemukselliset harjoitteet antavat keinoja oman kehollisuuden kokemiseen, tunnistamiseen ja hyväksymiseen sekä ajatusten ja tunnetilojen tiedostamiseen. Koulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja työssä jaksamiseen.
Lue Lisää