Valitse sivu

Täydennä osaamistasi

Raudaskylän Kristillisen Opiston koulutuspalvelut auttavat sinua vahvistamaan ammatillista osaamistasi ja työhyvinvointiasi. Tarjoamme koulutuksia osaamisen päivittämiseen ja tukea ja ratkaisuja työnantajan tarpeisiin.

Tarjoamme täydennyskoulutuksia erityisesti kasvatusalalle, sosiaalialalle, perhetyöhön, seurakuntatyöhön ja vapaaehtoistoimintaan.

Suunnittelemme koulutuksia myös asiakkaiden ja työyhteisöjen kanssa yhteistyössä. Teemme alueellisesti ja valtakunnallisesti laajaa yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten musiikkikurssit ovat merkittävä osa Raudaskylän opiston kesäkurssitoimintaa. Raudaskylän kesästä löytyy musiikin lisäksi myös mm. koodausta, valokuvausta ja sirkustelua.

Kurssi- ja koulutustarjontaamme rakennetaan ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:

Koulutuksiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viimeistään kahta viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa ellei toisin mainita. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-ilmoittautumisjärjestelmän kautta, tietoturvallisen suojatun yhteyden yli. Täytäthän ilmoittautumisen huolellisesti ja vastaat kaikkiin kohtiin!

Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Koulutukset toteutuvat, mikäli niihin on viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ilmoittautunut riittävä määrä osallistujia. 

Jätä toivomuksia sinua kiinnostavista koulutuksista/ kursseista: info@rko.fi.

21.5.2021

Vankkuri-hanke: TeMuTa-leiri

Teatteria, musiikki ja taidetta erityisille!
Lue Lisää
15.6.2021

Vankkuri-hanke: Sirkusleiri

Luvassa on jälleen sirkusliikuntaa, ajoharjoituksia yksipyöräisellä, jongleerausta sekä hauskoja pelle-ja roolihahmoharjoituksia.
Lue Lisää
28.6.2021

Sirkuskurssi 5–7-vuotiaille

Tutustu hauskalla tavalla sirkustaitojen perusteisiin Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, Ylivieskassa! Pääset kokeilemaan tasapainopalloa, yksipyöräistä, rolabolaa eli tasapainolautaa, jongleerausta eri välineillä, diabolon käsittelyä ja erilaisia pyöriteltäviä nauhoja ja vanteita. Lisäksi teemme hassunhauskoja pellehahmoja.
Lue Lisää
30.6.2021

Sirkuskurssi 8–10-vuotiaille

Tutustu hauskalla tavalla sirkustaitojen perusteisiin Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, Ylivieskassa! Pääset kokeilemaan tasapainopalloa, yksipyöräistä, rolabolaa eli tasapainolautaa, jongleerausta eri välineillä, diabolon käsittelyä ja erilaisia pyöriteltäviä nauhoja ja vanteita. Lisäksi teemme hassunhauskoja pellehahmoja.
Lue Lisää
4.8.2021

Luontokuvista tarinaksi

Kurssin aikana kuvataan kesäisissä Raudaskylän maisemissa Paavo Hamusen ohjauksessa eri aihealueita luovan luontokuvauksen hengessä sekä opetellaan kuvaesityksen ja kuvallisen tarinan tekemistä.
Lue Lisää
10.8.2021

Tulevaisuus ja toivo – ympäristömuutosten kohtaaminen nuorten kanssa

Laajenna osaamistasi ympäristömuutosten kohtaamisesta ja verkostoidu nuorten toivon tähden. Koulutuksessa perehdytään tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin ja ilmastokasvatuksen pariaatteisiin toivon rakentamisen näkökulmasta.
Lue Lisää
17.8.2021

Kirkkomuskari

Kirkkomuskari-materiaaleihin tutustumista laulaen, soittaen, liikkuen ja lorutellen. Koulutuksessa käytetään Kirkkomuskari 1,2 ja 3-materiaalien lisäksi myös muuta seurakuntien varhaisiän musiikkikasvatuksessa ajankohtaista ohjelmistoa.
Lue Lisää
1.9.2021

Asiakkaan kunnioittava kohtaaminen

Työ tuntevien ihmisten parissa tuntevana ihmisenä voi haastaa sekä omaa uskallusta että jaksamista kohtaamistilanteissa. Koulutuksessa pääset pohtimaan, miksi asiakkaan kohtaaminen kunnioittavasti ja lämpimästi, ihminen ihmisenä, on olennaista jokaisessa kohtaamistilanteessa.
Lue Lisää
1.9.2021

Someviestinnän ABC -koulutussarja: Someviestinnän perusteet (n. 4 h) ja Instagram ja Canva -haltuun (n. 6 h)

Koulutus on suunnattu erityisesti nuorisotyöntekijöille, lasten ja nuorten parissa työskenteleville, seurakunnan työntekijöille (joilla kuuluu viestintä tavalla tai toisella työtehtäviin), järjestöjen ja yhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoistoimijoille.
Lue Lisää
3.9.2021

NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. lapsen tai nuoren käyttäytymisen haasteet, keskittymisen hankaluudet, oppimisvaikeudet tai mielenterveyden ja riippuvuuksien ongelmat.
Lue Lisää
7.9.2021

Lapsia osallistavaa peli- ja mediakasvatusta

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille; lastentarhanopettajat, esikouluopettajat, ohjaajat jne.
Lue Lisää
8.9.2021

GAS-menetelmäkoulutus verkossa

GAS-menetelmäkoulutus toteutetaan Kelan koulutussuunnitelman mukaisesti ja siinä käydään läpi GAS-menetelmän perusteita, motivaation merkitystä tavoitteellisessa kuntoutuksessa, tavoitteen laatimisen prosessia sekä moniammatillisen työskentelyn ja haastattelumenetelmien perusteita.
Lue Lisää
15.9.2021

Suntioiden koulutuspäivät

Ajankohtaista asiaa ja hyödyllisiä luentoja kirkonpalvelutyötä tekeville (suntiot ja vahtimestarit) sekä seurakunta- ja hautauspalvelualalla toimiville.
Lue Lisää
16.9.2021

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden mittainen opinto-ohjelma (35 op), jossa opettajat ja ammattikasvattajat saavat kattavan ja syvällisen johdatuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen.
Lue Lisää
24.9.2021

Perinteinen jäsenkorjaus – peruskurssi

Perinteinen jäsenkorjaus on vanha suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva hoitomenetelmä. Se on perinteistä mobilisaatiohoitoa, joka avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii kaikille.
Lue Lisää
1.10.2021

Suomalainen eroseminaari® – Matka itseesi

Parisuhteen päättyminen on elämämme kovimpia kokemuksia. Suomalainen eroseminaari® tarjoaa mahdollisuuden käsitellä eroon liittyviä tunteita muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Se on oppimisprosessi, jossa osallistuja saa tiedon lisäksi syvällisiä, omaa kasvua tukevia kokemuksia.
Lue Lisää
4.10.2021

Nuoria osallistavaa viestintää – Nuorten vertaistiedottamisen ja -viestinnän perusteet tutuksi

Koulutuksessa tutustutaan mediakasvatuksen, sosiaalisen median ja nuorten tieto- ja neuvontatyön perusteisiin, nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen digiympäristöissä sekä nuorten vertaistiedottamisen ja -viestintään.
Lue Lisää
6.10.2021

Tunnelukot ja skeematerapia

Tunnelukot ja skeematerapia-koulutus antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia soveltaa skeematerapian työmenetelmiä ammatillisessa työskentelyssä asiakkaiden kanssa.
Lue Lisää
28.2.2022

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle.
Lue Lisää