Valitse sivu

Täydennä osaamistasi

Raudaskylän Kristillisen Opiston koulutuspalvelut auttavat sinua vahvistamaan ammatillista osaamistasi ja työhyvinvointiasi. Tarjoamme koulutuksia osaamisen päivittämiseen ja tukea ja ratkaisuja työnantajan tarpeisiin.

Tarjoamme täydennyskoulutuksia erityisesti kasvatusalalle, sosiaalialalle, perhetyöhön, seurakuntatyöhön ja vapaaehtoistoimintaan.

Suunnittelemme koulutuksia myös asiakkaiden ja työyhteisöjen kanssa yhteistyössä. Teemme alueellisesti ja valtakunnallisesti laajaa yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten musiikkikurssit ovat merkittävä osa Raudaskylän opiston kesäkurssitoimintaa. Raudaskylän kesästä löytyy musiikin lisäksi myös mm. koodausta, valokuvausta ja sirkustelua.

Kurssi- ja koulutustarjontaamme rakennetaan ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:

Koulutuksiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viimeistään kahta viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa ellei toisin mainita. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-ilmoittautumisjärjestelmän kautta, tietoturvallisen suojatun yhteyden yli. Täytäthän ilmoittautumisen huolellisesti ja vastaat kaikkiin kohtiin!

Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Koulutukset toteutuvat, mikäli niihin on viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ilmoittautunut riittävä määrä osallistujia. 

Jätä toivomuksia sinua kiinnostavista koulutuksista/ kursseista: info@rko.fi.

3.9.2021

NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. lapsen tai nuoren käyttäytymisen haasteet, keskittymisen hankaluudet, oppimisvaikeudet tai mielenterveyden ja riippuvuuksien ongelmat.
Lue Lisää
24.9.2021

Perinteinen jäsenkorjaus – peruskurssi

Perinteinen jäsenkorjaus on vanha suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva hoitomenetelmä. Se on perinteistä mobilisaatiohoitoa, joka avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii kaikille. KURSSI ON JO ALKANUT, MUTTA JOS OLET AIEMMIN SUORITTANUT OSA I:N, OSIOIHIN II, III JA IV ON VIELÄ MAHDOLLISTA PÄÄSTÄ MUKAAN.
Lue Lisää
2.11.2021

Maahanmuutto valokeilassa

Maahanmuutto valokeilassa -seminaarissa on tarjolla koko päivän kattaus ajankohtaista ja syventävää maahanmuuttoasiaa kaikille maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia työssään kohtaaville. Maahanmuutto valokeilassa on Majakka-hankkeen päätösseminaari.
Lue Lisää
2.11.2021

Arman Alizad: Ihmiseltä ihmiselle

Arman Alizad saapuu vieraaksi yrittäjille ja päättäjille suunnatussa seminaarissa Raudaskylän Kristillisellä Opistolla. Ihmiseltä ihmiselle -seminaarin teemana on täsmätyöntekijät ja maahanmuuttajat yritysten voimavarana, ja tähän aiheeseen Arman tuo oman näkökulmansa. Tapahtuman järjestää RKO Työllisyyspalvelut.
Lue Lisää
4.11.2021

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä on lapsen kehityksen tukemiseen kehitetty työmenetelmä, joka perustuu tietoon lasta suojaavista tekijöistä ja pärjäävyydestä. Lapset puheeksi -keskustelu on kehitetty vahvistamaan vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta sekä lapsen turvallista ja sujuvaa arkea kotona, päiväkodissa, koulussa ja vapaa-aikana
Lue Lisää
26.11.2021

Mieli mielessä: Mentalisoiva näkökulma hoitotyöhön

Mentalisaationäkökulma hoitotyössä tarkoittaa vuorovaikutuslähtöistä ja kunnioittavaa työotetta, joka mahdollistaa tuloksellisen ja inhimillisesti kestävän hoitotyön. Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatioon ja käsitellään mentalisoivia toimintatapoja sekä hoidollisessa kontekstissa ilmeneviä mentalisoinnin ilmiöitä. ETÄKOULUTUS.
Lue Lisää
30.11.2021

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tutustaan teoriatasolla dialogisten ja systeemisten lähestymistapojen määritelmiin ja näiden kytkeytymiseen mielenterveys- ja päihdetyön kenttään.
Lue Lisää
1.12.2021

Mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tutustaan teoriatasolla dialogisten ja systeemisten lähestymistapojen määritelmiin ja näiden kytkeytymiseen mielenterveys- ja päihdetyön kenttään.
Lue Lisää
16.2.2022

NADA -korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä

NADA -korva-akupunktiota on käytetty päihdevieroituksessa jo 50 vuoden ajan ja yhä lisääntyvässä määrin sitä käytetään myös mielenterveystyössä. Korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä -koulutus on päihdevieroitusakupunktioyhdistyksen, NADA Suomi / Finlandin, kriteerien mukainen. Koulutus on suunnattu päihdehuollon, psykiatrian tai muun terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijöille, jotka työskentelevät päihde- tai mielenterveysongelmaisten parissa.
Lue Lisää
28.2.2022

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle.
Lue Lisää
26.4.2022

Ajatteleva keho, liikkuva mieli

Kehon ja mielen yhteyttä tukeva psykofyysinen fysioterapia ja sen kokemukselliset harjoitteet antavat keinoja oman kehollisuuden kokemiseen, tunnistamiseen ja hyväksymiseen sekä ajatusten ja tunnetilojen tiedostamiseen. Koulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja työssä jaksamiseen.
Lue Lisää
16.8.2022

Luonto seurakunnan kasvatuksessa

Lapsia ja nuoria painaa huoli ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta. Miten vahvistan lasten ja nuorten suhdetta luontoon? Kuinka ympäristöasioita voisi lähestyä posiitivisella, lapsia ja nuoria voimaannuttavalla tavalla?
Lue Lisää
24.8.2022

Musiikkipoluilla

Kirkkomuskari-materiaaleihin tutustumista laulaen, soittaen, liikkuen ja lorutellen. Koulutuksessa käytetään Kirkkomuskari 1,2 ja 3-materiaalien lisäksi myös muuta seurakuntien varhaisiän musiikkikasvatuksessa ajankohtaista ohjelmistoa.
Lue Lisää
1.9.2022

Suomalainen eroseminaari® – Matka itseesi

Parisuhteen päättyminen on elämämme kovimpia kokemuksia. Suomalainen eroseminaari® tarjoaa mahdollisuuden käsitellä eroon liittyviä tunteita muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Se on oppimisprosessi, jossa osallistuja saa tiedon lisäksi syvällisiä, omaa kasvua tukevia kokemuksia. HUOM! KOULUTUS SIIRTYY VUOTEEN 2022, TARKEMMAT PÄIVÄMÄÄRÄT TULOSSA.
Lue Lisää
1.9.2022

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden mittainen opinto-ohjelma (35 op), jossa opettajat ja ammattikasvattajat saavat kattavan ja syvällisen johdatuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen. HUOM! KOULUTUS SIIRTYY VUOTEEN 2022, TARKEMMAT PÄIVÄMÄÄRÄT TULOSSA..
Lue Lisää
7.9.2022

Tulevaisuus ja toivo – ympäristömuutosten kohtaaminen nuorten kanssa

Laajenna osaamistasi ympäristömuutosten kohtaamisesta ja verkostoidu nuorten toivon tähden. Koulutuksessa perehdytään tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin ja ilmastokasvatuksen pariaatteisiin toivon rakentamisen näkökulmasta.
Lue Lisää