NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

Uusi ryhmä alkaa 27.1.2023 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla

Koulutuksen sisältö

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus sopii henkilölle, joka kohtaa työssään lapsia, nuoria tai aikuisia, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään (ADHD, autismin kirjo) liittyviä tuen tarpeita tai muista kuin neurologisista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä. Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. lapsen tai nuoren käyttäytymisen haasteet, keskittymisen hankaluudet, oppimisvaikeudet tai mielenterveyden ja riippuvuuksien ongelmat.

Yksilölähtöisen ohjauksen lisäksi koulutuksessa perehdytään myös yhteisöllisiin ratkaisukeskeisiin toimintatapoihin – mm. ratkaisukeskeinen päiväkoti, koulu tai perhekoti.

Koulutus sisältää kattavan teoriaosuuden neuropsykiatrisen oireiston lääketieteellisestä tunnistamisesta, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn psykologiasta sekä ratkaisukeskeisyyden perusteista.

Koulutuksessa korostuu omaa työtä tutkiva sekä itseään ja toimintaansa reflektoiva ote.

Koulutuksen käytyään osallistuja saa valmiudet toimia itsenäisenä Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,-nuorten ja -aikuisten parissa.

Koulutus soveltuu erityisen hyvin opettajille, varhaiskasvatuksen työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille ja lastensuojelun parissa toimiville.

Koulutuksen toteutus:

Yhteensä 10 lähipäivää/ 2 päivää kuukaudessa. Lähijaksojen välillä työnohjauksellista työskentelyä pienryhmässä. Lähijaksot pidetään Raudaskylän Kristillisellä Opistolla.

 • 27. – 28.1.2023
 • 24. – 25.2.2023
 • 24.–25.3. 2023
 • 14.–15.4.2023
 • 12.–13.5.2023

Itsenäinen opiskelu:

 • Oman asiakkaan valmentaminen ja kokemusten reflektointi ryhmässä
 • Perehtyminen alan kirjallisuuteen (Kirjallisuusluettelo annetaan koulutuksen alussa)
 • Ohjattuun pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Kouluttajat

 • Eeva Huhtala; koulutuksen johtaja, lehtori, YTM (kehityspsykologia), neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja.
 • Lassi Huhtala, KM, erityisluokanopettaja
 • Lääkäriluento: Anita Puustjärvi, lastenpsykiatrian linjajohtaja (Kuopion yliopistollinen sairaala)
 • Asiantuntijavierailijoita

Lähiopetus koostuu erityisopetuksen ja psykologian alan asiantuntijaluennoista, kokemuspuheenvuoroista sekä asiantuntijalääkärin koulutuspäivästä.

Koulutuksen hinta

1 550 € / hlö. Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit. Koulutusmaksu voidaan jakaa 2-5 erään.

Ilmoittautuminen (RYHMÄ TÄYNNÄ)

Sitovat ilmoittautumiset 16.1.2023 mennessä ilmoittaudu-linkin kautta. Koulutukseen mahtuu max. 20 hlöä.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Koulutuksen perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

 • Koulutuksen johtaja Eeva Huhtala, eeva.huhtala@kohtaava.fi, p. 050 5959 103
 • Koulutuspalvelu- ja viestintäpäällikkö Kristiina Parkkila, kristiina.parkkila@rko.fi, p. 050 3420 139

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää