MAPA® – Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta

24.-25.5.2023 klo 9–16 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla

Koulutuksen sisältö

MAPA® on toimintamalli, joka antaa keinoja haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin. Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksellisten, ennakoivien menetelmien käyttö aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa. Sinua ohjataan huomioimaan oman käytöksesi ja asenteidesi merkitys tilanteen hallinnassa. Keskeisessä roolissa on myös tilanteiden jälkipuinti.

Opit suojautumaan ja irtautumaan, kun ahdistunut tai aggressiivinen henkilö lyö tai tarttuu kiinni. Tarvitset fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen taitoja, jos asiakas on vaarassa vahingoittaa itseään tai muita. Perehdyt lähestymisen, myönteisen koskettamisen sekä fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitoihin istuma-asennossa ja seisten.
Sinua ohjataan käyttämään aina vähiten rajoittavaa menetelmää ja toteuttamaan sitä lyhimmän mahdollisen ajan.

Koulutuksen perustana toimii MAPA® Osallistujan työkirja.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja opetusalalla työskenteleville.

Kouluttaja

Mikko Mehtälä, erityistason MAPA® -kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja.

Koulutuksen hinta

370 € / hlö (sis. alv 24%) sisältäen opetuksen ja MAPA® Osallistujan työkirjan. Ruokailut erikseen.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 8.5.2023 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Erityistason MAPA® -kouluttaja Mikko Mehtälä, p. 044 7487 667, mikko.mehtala@rsp.fi
  • Viestintäsuunnittelija Kristiina Parkkila, p. 050 3420139, kristiina.parkkila@rko.fi

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää