Raudasmäen TEAK

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille nuorille ja aikuisille silloin kun:

  • hänellä on sairaus tai vamma, joka on aiheuttanut tai aiheuttamassa toimintakyvyn olennaisen heikentymisen
  • hän tarvitsee tukea työ- ja toimintakykynsä arviointiin ja selvittämiseen sekä työllistymiseensä
  • 16–29 -vuotiaan nuoren toimintakyky on olennaisesti heikentynyt

Työikäinen asiakas tarvitsee hakemuksen liitteeksi lääkärilausunto B:n tai muun vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen. Nuorella ei tarvitse olla todettua sairautta, eikä hänen tarvitse hankkia lääketieteellisiä selvityksiä todentaakseen kuntoutuksen tarvetta.

Kuntoutukseen haetaan Kelan hakulomakkeella (KU 101). Alle 30-vuotiaat voivat hakeutua kuntoutukseen soittamalla Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205.

Raudasmäen TEAKia toteuttaa kaksi työparia. Asiakkaan tukena on henkilökohtainen työhönvalmentaja, joka ohjaa asiakasta kuntoutuksen kaikissa vaiheissa. Kuntoutuspäivien pituus ja määrä viikossa sovitaan yksilöllisesti. Kuntoutus toteutetaan osittain Raudaskylän Kristillisellä Opistolla yksilö- ja ryhmätoimintana sekä valmentajan työpaikkakäynneillä.

Osa tapaamisista voidaan toteuttaa etäyhteydellä. Majoittuminen on tarvittaessa mahdollista Raudaskylän Kristillisellä Opistolla.

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on kolme vaihtoehtoista palvelua:

  • Työkokeilussa saat tukea urasuunnitelman tekemiseen. Ammattialan tai koulutusalan soveltuvuus varmistetaan kokeilemalla työtä avoimilla työmarkkinoilla yhdessä tai useammassa työpaikassa. Työkokeilu kestää 3-6 kuukautta, ja se voi jatkua työhönvalmennuksena.
  • Työhönvalmennus tukee palkallisen työpaikan hakemisessa ja aseman vakiinnuttamisessa työmarkkinoilla. Työhönvalmennus kestää 3–21 kuukautta.
  • Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä sopii, kun tarvitset enemmän tukea sekä soveltuvan ammatin valinnassa että työmarkkinoille sijoittumisessa. Tämä palvelu kestää 6-26 kuukautta.

Kuntoutus on asiakkaalle maksuton. Kuntoutuja voi hakea Kelalta kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia kuntoutuksen ajalle. Lisätietoja: www.kela.fi

Kuntoutujien tarinoita

”Raudasmäen TEAKista konkreettista apua työllistymisen esteradalle” – Lue Oskarin, Saaran ja Helin tarina tästä!

”Polkuja työelämään ja vahvistusta unelmille” – Lue mitä Oskarille ja Saaralle kuuluu kuntoutuksen jälkeen!

”Kuntoutujan kokemuksia” – Lue Jonin tarina tästä!

Yhteystiedot:

Mirja Kitinoja
palveluvastaava

  • mirja.kitinoja@rko.fi
  • P. 044 7777 295

Esite: