Suomea etänä työssäkäyville​

Haku käynnissä 15.2.2023 saakka!

[in english below]

Suomea etänä työssäkäyville -koulutus on tarkoitettu Suomessa asuville maahanmuuttajille, joille paras opiskeluaika on iltaisin.

Koulutuksessa opitaan suomen kielen alkeet. Opetusta järjestetään kahtena iltana viikossa (2 x 1,20 h) Microsoft Teamsin välityksellä.

Koulutus järjestetään aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 13.2.2023.

PÄÄSYVAATIMUKSET

  • Suomen kielen taitotaso A2.1.
  • Tietokone, hyvä internetyhteys, mikrofoni, webkamera ja toimiva sähköposti. (Huom! Puhelin ei riitä koulutukseen osallistumiseen.)

KUSTANNUKSET

Opetus on maksutonta. Opiskelija ostaa itse oppimateriaalin.

HAKU

Koulutukseen haetaan tämän sivun HAE / APPLY -linkistä. Opiskelijat valitaan haastatteluiden perusteella. Koulutuksessa on muutama vapaa paikka.

 

Online Finnish Course for foreigners​

This online course is meant for foreigners who live in Finland and who can study in the evening.

On this course you will learn the basics of Finnish. Lessons are held in Microsoft Teams with classes two evenings per week (2×1,3 h).

Requirements

  • Level A2.1.
  • A computer, a good internet connection, a microphone, a webcam and an e-mail account. A phone is not enough to take part in the course.

Cost

The course is free. Students have to buy the textbooks.

Apply

Application to the course can be found by pressing HAE / APPLY button at this page. Students are chosen based on an interview.

 

Lisätietoja /
MORE INFO

Sari Ahola-Korpi
apulaisrehtori
P. 050  4400 048

  • sari-ahola-korpi@rko.fi

Esite: