Ammatillinen koulutus Raudaskylässä

Näyttötutkinto on hieno mahdollisuus aikuiselle oppijalle. Näyttötutkinnon suorittanut on oman alansa ammattilainen, joka osoittaa ammattitaitonsa työelämässä tapahtuvissa näytöissä.

Työpaikoille näyttötutkinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää henkilöstönsä osaamista. Näyttötutkintojen kautta on mahdollisuus myös rekrytoida uutta henkilöstöä.

Ammatillisessa koulutuksessa opetusjärjestelyt ovat joustavia ja koulutuksessa otetaan huomioon opiskelijan lähtökohdat; työ- ja koulutushistoria sekä harrastuneisuus. Koulutuksen voi suorittaa omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksenjärjestäjä on Raudaskylän Kristillinen Opisto. Mikäli haluat suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, ota yhteys ammatillisen koulutuksen opettajiimme.

Mitä tarkoittaa näyttö ja näyttötutkinto?

Ammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintona. Käytännössä näyttö tarkoittaa osaamisen osoittamista oikeissa työtehtävissä, oikeassa työpaikassa, itsenäisesti. Se on siis oikeaa työskentelyä opiskeltavan alan työpaikassa. Näytöt suunnitellaan tutkinnon perusteiden pohjalta, yhdessä työpaikan kanssa.
Osaamisen arvioivat alan ammattilaiset, kokeneet työntekijät ja opettajat.

Mitä on työpaikalla tapahtuva koulutus?

Se on tavoitteellista oppimista oikeissa työtehtävissä alan ammattilaisen ohjauksessa työpaikoilla.

Mitä on lähiopetus?

Lähiopetus on kontaktiopetusta eli monenlaista opiskelua oppilaitoksessa. Se voi olla myös tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja yhdessä. Lähiopetusjaksot ovat yleensä kerran-kahdesti kuukaudessa, 2 – 3 päivää kerrallaan.

Mitä on itsenäinen opiskelu?

Itsenäinen opiskelu on kotona tapahtuvaa opiskelua kuten tiedonhankintaa, alan kirjallisuuden ja ammattilehtien lukemista sekä kirjallisia tehtäviä.

Mikä on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma?

HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Tutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen, koulutus, työkokemus ja harrastuneisuus otetaan opintoja suunniteltaessa huomioon.

Terveydentilavaatimukset

Tutustu tutkinnon terveydetilavaatimuksiin: Sora-lainsäädäntö!

Hae ammattitutkintostipendiä!

Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.

OPVA haltuun -hanke

Raudaskylän Kristillinen Opisto on mukana OPVA haltuun -hankkeessa, jossa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Lue lisää hankkeesta täältä.