Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija työskentelyyn erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön toimintaympäristöissä. Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot (esim. omakohtainen toipumiskokemus, kokemusta vapaaehtoistyöstä tai työelämästä). Lisäksi hakijan on oltava soveltuva alalle.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä ja koulutuksesta työelämässä. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-5 kuukaudessa ja kouluttajat alansa asiantuntijoita. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Ammattitaito osoitetaan näytöissä.

Koulutuksen, tai osan siitä, voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksenjärjestäjä on Raudaskylän Kristillinen Opisto. Mikäli haluat suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, ota yhteys Jaana Kyllöseen.

Tutustu: Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon tutkinnon osat ePerusteissa >

Huom. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat asetukset.

Tutustu:  Sora-lainsäädäntö >

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 540 €. Opiskelijamaksu peritään viidessä erässä, opintojen alkuvaiheessa.

Lisäkustannuksia aiheuttavat opintokäynnit sekä mahdollinen asuminen ja ruokailu Opistolla.

Oletko oikeutettu aikuiskoulutustukeen tai ammattitutkintostipendiin? Tutustu tästä

Asuminen

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus asua ja ruokailla Opistolla.

Koulutukseen on jatkuva haku

Koulutukseen on jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Täytä Hae koulutukseen -painikkeen kautta aukeava hakulomake!

Aloittamisajankohta voidaan sopia joustavasti esim. uuden tutkinnon osan alkamisen ajankohtaan.

Valintaperusteet

Opiskelijaksi valinnassa valintaperusteina mm.

  • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
  • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
  • Tutkinnon terveydentilavaatimukset

Mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinnon näytöt koulutuksen ulkopuolelta tuleville

Raudaskylän Kristillinen Opisto järjestää koulutuksen yhteydessä mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon näyttöjä. Näyttöihin on mahdollisuus osallistua myös suoraan koulutuksen ulkopuolelta, mikäli henkilöllä on riittävä mielenterveys- ja päihdetyön ammattitaito. Tämä edellyttää vankkaa työkokemusta alalta sekä ammattitaitovaatimuksissa määriteltyä teoreettisten tietojen hallintaa.

Näytöt järjestetään käytännön työelämän todellisissa tilanteissa. Näytöt arvioidaan mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon perusteiden pohjalta hyväksytty/hylätty -asteikolla.

 

OPVA haltuun -hanke

Raudaskylän Kristillinen Opisto on mukana OPVA haltuun -hankkeessa, jossa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Lue lisää hankkeesta täältä. 

Lisätietoja:

Jaana Kyllönen
lehtori

  • P. 050 4095 758
  • jaana.kyllonen@rko.fi

Esite: