Perusopetuksen aineopetus

Sisältö

Aikuisten perusopetuksessa voi aineopiskeluna korottaa yksittäisten oppiaineiden perusopetuksen päättötodistuksen arvosanaa. Korotettavia arvosanoja ovat kaikki aikuisten perusopetuksen ns. lukuaineet. Taito- ja taideaineiden arvosanoja ei voi korottaa.

Aikuisten perusopetuksessa mahdollista myös kerrata yksittäisiä oppiaineita, esimerkiksi kieliä tai matematiikkaa, ilman korotustavoitetta. Tietojen ja taitojen kertaaminen on hyödyllistä esimerkiksi jatko-opintojen kannalta.
Jokaisen opiskelijan kanssa katsotaan hänelle sopivin opiskelutapa. Kursseja on mahdollista opiskella lähiopetuksena tai itsenäisenä etäopiskeluna.

Pääsyvaatimukset

Aineopiskelussa pääsyvaatimuksena on perusopetuksen päättötodistus. Aineopiskelu ei ole mahdollista, mikäli suoritat jotain toista tutkintoa toisessa oppilaitoksessa.

Kustannukset

Opetus ja opiskelumateriaalit ovat maksuttomia.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku ja opinnon on mahdollista aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Täytä hakemus tästä!

Lisätietoja:

Päivi Peltoniemi
opo

  • P. 050 4095 755
  • paivi.peltoniemi@rko.fi