Raudaskylän sosionomiväylä

VIELÄ EHDIT MUKAAN!
Tähtäätkö sosionomiopintoihin? Haluatko vahvistaa osaamistasi tai vaihtaa alaa? 

Raudaskylän sosionomiväylä on vuoden mittainen opintolinja, jossa suoritetaan päätoimisesti ja lähiopetuksessa Lapin AMK:n ja Centria AMK:n sosionomiopintoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Linjan suorittaneet voivat hakeutua erillishaun kautta jatkamaan sosionomiopintojaan joko Centrian AMK:n tai Lapin AMK:n tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Sosionomiväylän laajuus on 60 opintopistettä. Raudaskylällä suoritettavista opintokokonaisuuksista puolet tulee Lapin AMK:n ja puolet Centrian opetussuunnitelmista, ammattikorkeakoulujen ensimmäisen ja toisen vuoden opinnoista. Raudaskylällä suoritetut opinnot hyväksiluetaan täysimääräisenä molempien ammattikorkeakoulujen sosionomiopinnoissa.

Sekä Lapin että Centrian AMK:ssa on sopimuksiemme mukaisesti vuosittain kiintiöitynä 10 opiskelupaikkaa Raudaskylän sosionomiväylän suorittaneille, alalle soveltuville opiskelijoille. Opiskelija valitsee Raudaskylän opintojensa alussa, kumpaan ammattikorkeakouluun hän tähtää sosionomiopintojaan jatkamaan.

Sosionomiväylän opiskelija on Raudaskylän opiston lisäksi kirjoilla sekä Lapin AMK:n että Centrian AMK:n avoimessa AMK:ssa. Opiskelijalla on siten käytettävissään kummankin ammattikorkeakoulun verkkopalvelut, kuten oppimisympäristöt ja kirjastopalvelut.

Kenelle?

Raudaskylän sosionomiväylä soveltuu ylioppilaille tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneille, jotka tähtäävät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa. Hakija voi myös olla jo sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä, korkeakoulututkintoa tavoitteleva alan ammattilainen. Koulutus soveltuu myös korkeakoulutetuille alanvaihtajille.

Raudaskylän sosionomiväylällä suoritetaan ammattikorkeakouluopintoja, joten opiskelun vaatimukset ovat korkeakoulutasoiset. Väylä tarjoaa kuitenkin ensikosketuksen korkeakoulumaailmaan, sillä opiston turvallisessa ympäristössä ja pienissä ryhmissä on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Väyläopintojen aikana opiskelutaidot vahvistuvat ja valmius korkeakouluopinnoihin kasvaa.

HUOM! Sosionomilinjan opintojen jatkaminen ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana edellyttää, ettei opiskelijalla ole SORA-lainsäädännössä määriteltyjä opiskelijaksi ottamisen esteitä.

Tutustu SORA-lainsäädäntöön Opetushallituksen sivuilla.

Hakeminen

Raudaskylän sosionomiväylän pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto, ammatillinen perus- tai näyttötutkinto tai suoritettuja osia lukio- tai ammatillista opinnoista. Sosionomiväylään haetaan sähköisesti suoraan oppilaitokseen.

Syksyn 2022 aloitukseen tulee hakea 15.8.2022 mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä oppilaitoksesta.

Koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa. Kaikki hakijat haastatellaan.

Kustannukset

Raudaskylän sosionomiväylällä opiskelu on maksullista. Koulutuksen hinta on 3950 € (sis. opetuksen, materiaalit ja lounaan lähiopetuspäivinä) ja se on mahdollista maksaa 1–8 osassa. Lisäksi opiskelijan maksettavaksi tulevat Centria AMK:n ja Lapin AMK:n avoimen AMK:n opintomaksut, yhteensä 300 €.

Opiskelu on päätoimista ja opiskelijalla on oikeus hakea Kelan opintotukea.

Opistolla on mahdollista asua asuntolassa opintojen ajan. Myös asumiseen on mahdollista saada tukea.

Opintoseteli:
Raudaskylän Kristillinen Opisto on saanut Opetushallituksen valtioavustuksena vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksia. Opintoseteliä tulee erikseen hakea, ja se on jaossa vain pienelle osalle hakukriteerit täyttävistä hakijoista (työttömät, oppimisvaikeuksia kokevat, maahanmuuttajat).

Lisätietoja:

Anna-Liisa Pieskä
sosionomiväylän vastaava opettaja

  • P.040 1684 166
  • anna-liisa.pieska@rko.fi

Kristiina Parkkila
koulutussuunnittelija

  • P. 050 3420 139
  • kristiina.parkkila@rko.fi

Esite: