Tietosuojaselosteemme

1. Rekisterinpitäjä

Raudaskylän Kristillinen Opisto ry
Opistontie 4-6
84880 Ylivieska
Puhelin 08 4276 200
info@rko.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Raudaskylän Kristillinen Opisto ry
Opistontie 4-6
84880 Ylivieska
Puhelin 08 4276 200
info@rko.fi

3. Rekisterin nimi

Raudaskylän Kristillisen Opiston asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Raudaskylän Kristillisen Opiston (jatkossa Opiston) asiakasrekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteidemme hoitamiseen ja kehittämiseen sekä verkkopalvelumme kehittämiseen ja ylläpitoon. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös  palveluistamme tiedottamiseen ja laskutukseen. Keräämiemme henkilötietojen kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- tai asiakasviestejä.

Henkilötietojen kerääminen voi perustua sopimukseen ja siitä johtuviin lakisääteisiin velvoitteisiin (esim. koulutukseen ilmoittautuminen, majoitusvaraukset). Henkilötietojen kerääminen voi perustua myös suostumukseen (esim. uutiskirjeen tilaus). Emme luovuta keräämiämme tietoja ulkopuolisille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriimme tallennetaan vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia palvelujemme toteuttamiseksi sekä asiakassuhteiden hoitamiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa:

  • Asiakkaan nimi, organisaation nimi, tehtävänimike, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
  • Asiakkaan käyttämät palvelut, niiden käyttöä koskevat asiakkaan antamat tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Henkilötietojen säilytysaika

Emme säilytä henkilötietoja yhtään pidempään kuin on tarpeellista tai kuin sopimus / laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Yleensä sopimuksen päätyttyä poistamme henkilötiedot järjestelmistämme. Pyrimme myös parhaamme mukaan pitämään tietosi ajan tasalla. Asiakas voi halutessaan pyytää tietojensa poistamista aiemmin. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

Google Analytics -palvelun keräämiä sivustomme kävijätietoja säilytetään 14 kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti Googlen palvelimilta. Google Analyticsin keräämän tiedon pohjalta yksittäistä käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään ja/tai häntä edustavalta palvelun tilaajana toimivalta organisaatiolta asiakkuuden syntyessä. Asiakastietoa kerätään asiakkaan suostumuksella myös verkkosivuilla (esim. uutiskirjeen tilaus) sekä asiakastilaisuuksissa ja -tapaamisissa. Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä kuten yhteistyökumppaneilta tai julkisista rekistereistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Opiston ulkopuolelle muuten kuin erillisen sopimuksen, asiakkaan antaman suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Varmistamme, että kaikki yhteistyökumppanimme ja palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: Visma Enterprise Oy (Primus/Wilma-järjestelmä), Liana Technologies Oy (Postiviidakko-uutiskirje) sekä Solart Ky (verkkosivujemme tekninen ylläpito).

Opisto voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden toimesta. Tällä hetkellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimiva yhteistyökumppaneita ovat Facebook ja Google (Google Analytics), jotka noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietoja käsittelevät Opiston työntekijät. Opistolla on asianmukaiset organisatoriset ja tekniset käytännöt, joilla turvataan rekisteröityjen henkilötietojen turvallisuus.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti (katso kohta 8).

Verkkosivuillamme ei säilytetä henkilötietoja, vaan niiden kautta ainoastaan välitetään viestejä (palautelomakkeet, jotka ohjautuvat sähköpostiin) ja ohjataan asiakkaita ulkopuolisiin tietoturvallisiin järjestelmiin (Wilma-ilmoittautuminen, Postiviidakko-uutiskirje).

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Opisto ei käytä asiakastietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot, pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan rekisteröidyn antamaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa (esimerkiksi kirjanpitoaineiston säilytysvelvollisuus).

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle ja vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

12 Evästeiden (cookies) käyttö Opiston verkkosivuilla

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivuston mm. tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaallemme hänen yksilöityjen tarpeidensa mukaisia tietoja ja palveluita. Kävijällä on sivuille tullessaan mahdollisuus valita käytettävät evästeet.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Oikeutesi sivuillamme vierailevana käyttäjänä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö myös muuttamalla käyttämäsi selaimen asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että jotkin evästeet voivat olla tarpeellisia verkkopalveluidemme asianmukaiselle toimimiselle.

Huom! Evästeiden tai evästeluokkien käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi asetusten kautta. Lisätietoa evästeistä ja niiden käytön rajoittamisesta saat sivulta www.aboutcookies.org.

12.1 Erilaiset evästetyypit

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa esim. markkinointitarkoituksiin. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

Käyttäytymistä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivujamme (esim. suosituimmat ja pisimpään luetut sivut). Nämä evästeet eivät yksilöi käyttäjiä, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen käyttäjäkokemusta.

Käyttäytymismittauksiin käytetään Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia palvelimia tietojen tallentamiseen käytetään, ei ole meidän päätettävissämme.

Sivustomme käyttää myös Facebookin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa Facebookin palvelimille, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia palvelimia tietojen tallentamiseen käytetään, ei ole meidän päätettävissämme.

Sivustollamme käytetään Facebook-pikseliä. Pikseli on sivuillamme oleva koodinpätkä, jonka avulla voimme uudelleenmarkkinoida sivujamme Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien kohdentamisen sivuistamme kiinnostuneille ihmisille sekä kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei paljasta kenenkään henkilöllisyyttä, vaan kävijät pysyvät täysin anonyymeinä meidän suuntaamme. Mittaamme pikselin avulla myös Facebook-mainontamme tehokkuutta.

Lisätietoja eri evästetyypeistä saat myös osoitteesta www.aboutcookies.org .

13. Yhteydenotot

Kaikissa Opiston henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä

  • Sähköpostitse: info@rko.fi
  • Postitse osoitteeseen: Raudaskylän Kristillinen Opisto, Opistontie 4–6, 84880 Ylivieska

Opisto voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.