• $
  • Opisto
  • $
  • Yhteistyökumppanit ja verkostot

Yhteistyökumppanit ja verkostot

Raudaskylän Kristillinen Opisto toimii itsenäisenä mutta tiiviissä yhteistyössä ympäristönsä kanssa. Oppimisympäristöt ovat viime vuosina laajentuneet työelämän suuntaan. Työssä oppimisen ja työelämäharjoittelun lisäksi opiskelijoita ohjataan työelämälähtöisiin kehittämisprojekteihin. Opettajat toimivat aktiivisesti työelämän suuntaan kunnallisten toimijoiden sekä yksityisten työnantajien, kristillisten järjestöjen, kirkollisen organisaation kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.Opistolla on oma roolinsa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Yhteistyön lähtökohtana on kestävän kehityksen ulottuvuuksiin rakentuva suunnittelu, vastuunjako ja toiminta.

Valtakunnallinen yhteistyömme

Kirkollista perus- jatko-, lisä- ja täydennyskoulutusta antavat oppilaitokset:

OBN-opistot (kahdeksan herännäisopiston yhteistyörengas)

Alueellinen yhteistyömme
Paikallinen yhteistyömme