Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille

[ Scroll down for English translation]

Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun oppimäärän (aikuisten perusopetus) suorittaminen. Koulutus sisältää paljon suomen kielen opintoja sekä suomalaisen peruskoulun eri oppiaineita. Koulutus kestää 1 – 3 vuotta. Opiskeluajassa voi olla yksilöllisiä eroja kielitaidosta ja aiemmista opinnoista riippuen.

Aikuisten perusopetuksessa on mahdollista suorittaa peruskoulun päättötodistus, jolla voi hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi ammattikouluun tai lukioon.

Jokaisen opiskelijan suomen kielen taso ja muita opiskelutaitoja arvioidaan opiskelun alussa. Tämän arvioinnin perusteella opiskelija siirtyy opiskelemaan hänen omiin taitoihinsa sopivalle tasolle. Aikuisten perusopetus on jaettu kolmeen eri tasoon:

 • Lukutaitovaihe. Lukutaitovaiheessa opiskelija ei tarvitse aikaisempaa suomen kielen taitoa. Lukutaitovaihe kokonaisuudessaan kestää yhden vuoden, jonka aikana opitaan lukemisen, kirjoittamisen ja suomen kielen alkeet.
 • Alkuvaihe. Alkuvaiheessa voi opiskella, jos osaa kirjoittaa ja lukea suomeksi ja suomen kielen taito on tasolla A1.2. Alkuvaihe koostuu 44 kurssista ja se kestää 1,5 vuotta. Alkuvaiheen aikana opitaan suomen kieltä tasolle A2.1 ja saadaan perussanastoa ja –tietoa muista perusopetuksen aineista. Alkuvaihe antaa valmiudet opiskella perusopetuksen päättövaiheessa.
 • Päättövaihe. Päättövaiheeseen voi siirtyä, kun opiskelijan suomen kielen taito on tasolla A2.1 ja hän hallitsee alkuvaiheen englannin ja matematiikan sisällöt. Päättövaiheessa suoritetaan vähintään 46 kurssia 1,5 vuoden aikana. Lopuksi opiskelija saa perusopetuksen päättötodistuksen

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa on vähintään 46 päättövaiheen kurssia ja tarvittaessa luku- ja alkuvaiheen kursseja.

Koulutus sopii myös kotoutumisvaiheessa olevalle opiskelijalle.

Aikuisten perusopetus, oppikirjat ja muu opiskelumateriaali on maksutonta. Opiskelijalla on oikeus myös maksuttomaan lounaaseen ja asuntolapaikkaan. Jos opiskelija asuu asuntolassamme, hänelle tarjotaan lisäksi maksuton aamupala ja päivällinen.

Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella tästä. Hakijat kutsutaan kielitestiin, jonka mukaan määritellään opintojen lähtötaso.

Syksyn aloitukseen haku on kesäkuun loppuun mennessä. Opintoihin voi hakea myös kesken lukuvuoden.

Basic education for immigrants

The Basic Education for immigrants lasts 1–3 years, depending on your previous studies and competence in Finnish. You can apply to Finnish high schools and vocational institutions with a basic education certificate. The classes, books, other materials, accommodation at the student dormitory and meals are free of charge. The school also organizes transportation to the nearest train station on Friday and Sunday.

We accept applications throughout the year.

Studies

 • S2 – Finnish language
 • Finnish society and culture studies
 • Basic studies; Mathematics, English, Finnish Society, Environmental studies, History, Physical education & Gym, Computing
 • Counseling

Contact

Please ask for more information:

Sari Ahola-Korpi
phone +358 50 4400 048
email sari.ahola-korpi@rko.fi

Lisätietoja:

Päivi Peltoniemi
opo

 • P. 050 4095 755
 • paivi.peltoniemi@rko.fi

Sari Ahola-Korpi
apulaisrehtori

 • P. 050 4400 048
 • sari.ahola-korpi@rko.fi

Opinto-opas: