Aikuisten perusopetus

Sisältö

Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa peruskoulun oppimäärän ja saada peruskoulun päättötodistuksen. Opinnot sisältävät peruskouluaineiden pakollisia ja valinnaisia kursseja. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan ja niissä otetaan huomioon esimerkiksi aikaisemmin suoritetut opinnot, jo olemassa oleva osaaminen sekä elämäntilanne.

Aikuisten perusopetus jakautuu lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen kursseihin. Lukutaitovaihe ja alkuvaihe on tarkoitettu suomen kielen ja opiskelutaitojen vahvistamiseen. Niitä voidaan sisällyttää opintoihin, mikäli näille on tarvetta. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset opiskelijat suorittavat yleensä alkuvaiheen ja mahdollisesti myös lukutaitovaiheen kursseja. Perusopetuksen päättötodistus suoritetaan päättövaiheen opinnoissa. Päättötodistukseen tarvitaan vähintään 46 kurssia. Opiskelu aikuisten perusopetuksessa kestää henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ja opiskeltavien kurssien määrästä riippuen 1-3 vuotta.

Opintoja on mahdollista suorittaa sekä lähiopintoina että itsenäisenä etäopiskeluna. Opiskelijan kanssa päätetään hänelle sopivin opiskelutapa.

Pääsyvaatimukset

Aikuisten perusopetukseen voi hakeutua sen jälkeen, kun perusopetuksen oppivelvollisuus on ylittynyt.

Kustannukset

Opetus ja opiskelumateriaalit ovat maksuttomia. Lähiopetuksessa opiskeleville opiskelijoille tarjotaan koulupäivinä lounas. Lähiopetuksessa opiskelevan on mahdollista saada myös maksuton asuntolapaikka. Opistolla asuvat saavat lisäksi aamupalan ja päivällisen maksutta.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku ja opinnot on mahdollista aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Täytä tästä hakulomake!

Huom! Lisätietoja aikuisten perusopetuksesta maahanmuuttajille löydät tästä.

Lisätietoja:

Päivi Peltoniemi
opo

  • P. 050 4095 755
  • paivi.peltoniemi@rko.fi

Opinto-opas: