Organisaatio

Omistajayhteisö

Opistoamme ylläpitää (omistaa) Raudaskylän Kristillinen Opisto ry. Yhdistykseen kuuluu henkilöjäseniä. Yhdistykseen voi liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen netissä. Johtokunta hyväksyy jäsenhakemuksen, jonka jälkeen maksetaan vuotuinen jäsenmaksu tai ainaisjäsenmaksu vahvistetun taksan mukaisesti.

Yhdistys valitsee opistolle johtokunnan valvomaan Opiston toimintaa ja päättämään keskeisistä Opiston toimintaan vaikuttavista asioista.

SYYSKOKOUS (marras-joulukuussa)

 • Valitsee johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Hyväksyy toimintasuunnitelman
 • Hyväksyy talousarvion
 • Päättää sääntömuutoksista

KEVäTKOKOUS (maalis-huhtikuussa)

 • Hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta
 • Yleishallinto

Opiston hallinnon tehtävä on päätöksillä ja linjauksilla luoda edellytykset varsinaisen toiminnan onnistumiselle. Hallinto ja johto kantavat päävastuun toiminnan ja talouden onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Johtokunta

Opiston ylin päättävä elin on yleiskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunta pitää keskimäärin 4-5 kokousta vuodessa. Johtokunnan jäsenet vuonna 2023: Juha Nivala (puheenjohtaja), Pekka Tukeva (varapuheenjohtaja) Riitta Muilu, Merja Jaakola, Ekku Leskelä, Matti Nuorala, Tapio Romppainen, Ulla Mitrunen, Markku Vuolteenaho ja Juha Rauhala.

Apulaisrehtori toimii johtokunnan sihteerinä. Henkilökunta valitsee keskuudestaan edustajan johtokunnan kuultavaksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Johtokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluvat:

 • Toistaiseksi voimassaolevien työsuhteiden perustamisesta päättäminen
 • Opetussuunnitelmien hyväksyminen (syyskuu)
 • Yleisten kokousten valmistelu
 • Valvontavastuu, että toiminta on lainmukaista
 • Keskeisistä investoinneista päättäminen
 • Työlomien ja opintovapaiden myöntäminen
 • Rehtorin toiminnan valvonta ja ohjaus

Muu toiminta

Raudaskylän Kristillinen Opisto ry omistaa Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy:n, jonka toimintaan kuuluu mm. Lastensuojeluyksiköt Villamiina ja Viljami. Raudaskylän Kristillinen Opisto ry on osakkaana Centria Ammattikorkeakoulu Oy:ssä (www.centria.fi). Raudaskylän Kristillinen Opisto ry:llä on johtokunnan valitsema edustaja Centria Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa.