Osallistu ja vaikuta – liity opiston jäseneksi!

Opistoamme ylläpitää (omistaa) Raudaskylän Kristillinen Opisto ry. Yhdistykseen kuuluu henkilöjäseniä. Yhdistykseen voi liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen tämän sivun kautta verkossa. Johtokunta hyväksyy jäsenhakemuksen, jonka jälkeen maksetaan vuotuinen jäsenmaksu tai ainaisjäsenmaksu vahvistetun taksan mukaisesti.

Yhdistys valitsee opistolle johtokunnan valvomaan Opiston toimintaa ja päättämään keskeisistä Opiston toimintaan vaikuttavista asioista.

SYYSKOKOUS (marras-joulukuussa)

  • Valitsee johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
  • Hyväksyy toimintasuunnitelman
  • Hyväksyy talousarvion
  • Päättää sääntömuutoksista

KEVÄTKOKOUS (maalis-huhtikuussa)

  • Hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta
  • Yleishallinto

Opiston hallinnon tehtävä on päätöksillä ja linjauksilla luoda edellytykset varsinaisen toiminnan onnistumiselle. Hallinto ja johto kantavat päävastuun toiminnan ja talouden onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Johtokunta

Opiston ylin päättävä elin on yleiskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunta pitää keskimäärin 4-5 kokousta vuodessa. Johtokunnan puheenjohtaja on Juha Nivala.