OPVA haltuun

Raudaskylän Kristillinen Opisto on mukana OPVA haltuun -hankkeessa, jossa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

Hanketta hallinnoi Turun kaupunki. Hanke toteutetaan valtakunnallisen hankeverkoston yhteistyönä. Mukana on 63 koulutuksen järjestäjää. Yhteistyökumppaneita ovat Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeus osata -hankeverkostot ja Parasta-hankeverkostot.

Hanke kehittää koulutuskokonaisuuden, joka tukee koulutuksen järjestäjien valmiutta OPVAn tarjoamiseen.

Sisällölliset teemat:

1. Opiskelutaidot ja elämänhallinta
Mm. opiskelukäytänteiden, -valmiuksien ja -tekniikoiden materiaalit, työn/perheen ja opiskelun yhteensovittaminen, työelämä- ja yhteiskuntataidot ja elämänhallinnan tuki

2. Kieli ja viestintä
Mm. opintoihin/työelämään riittävän kielitaidon määrittäminen, opiskelijoiden motivointi, kielen oppiminen ja kielen kehittymisen tuki työelämäympäristöissä

3. Kielitietoisuus ja selkokielisyys ammattiopinnoissa
Mm. selkokielisten materiaalien laatiminen ja käyttö (ml. verkkototeutukset, näyttöjen ohjeet, ammattitaitovaatimukset, sanastot), kielitietoisuusvalmennukset, S2/OPVA- ja ammatinopettajien yhteistyö

4. Työelämävalmiudet sekä digi- ja matemaattiset taidot
Mm. perustaitojen ja työelämävalmiuksien luominen yksilöllisiin tarpeisiin, yhteiskunnassa toimiminen ja työskentely

5. Tukitarpeet ja pedagogiset ratkaisut
Mm. OPVAn pedagogiset ratkaisut, erityisen tuen rooli, tuen tarjoajien roolit ja vastuut, opiskelijoiden ja opettajien OPVA-tietämys ja -asenteet

6. Järjestämisen toimintamallit
Mm. OPVAan ohjaus ja ottamisen kriteerit, yksilöllisten ja joustavien mallien tarjonta, yhteydet tutkinnon suorittamiseen ja työelämässä oppimiseen, vaikuttavuus.

 

Raudaskylässä hankkeen yhteyshenkilö on Tarja Myllylahti, p. 044 7427 621, tarja.myllylahti@rko.fi

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Raudaskylän yhteyshenkilö:

Tarja Myllylahti
P. 044 7427 621
tarja.myllylahti@rko.fi