Suomea etänä -koulutus

KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

Suomen kielen etäkoulutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille Suomessa asuville maahanmuuttajille. Aikaisempia suomen opintoja ei vaadita.

Koulutuksessa opitaan suomen kielen alkeet. Opetusta järjestetään 15.8.2022−26.5.2023 arkipäivisin klo 9–14 etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Päivän aikana on viisi oppituntia. Viikossa on siis 25 oppituntia.

Koulutus järjestetään perusopetuksen alkuvaiheen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen voi mahdollisesti hyväksilukea jatko-opinnoissa.
TE-toimiston asiakkaiden tulee varmistaa TE-toimistosta, että opiskelun voi aloittaa.

PÄÄSYVAATIMUKSET

Luku- ja kirjoitustaito latinalaisilla kirjaimilla.

Tietokone, hyvä internetyhteys, kuulokemikrofoni, web-kamera, toimiva henkilökohtainen sähköposti sekä rauhallinen tila opiskeluun. Puhelin tai tabletti ei riitä koulutukseen osallistumiseen.

KUSTANNUKSET

Koulutus on maksuton. Oppikirjat täytyy hankkia itse.

HAKU

KOULUTUS ON TÄYNNÄ! Koulutukseen haetaan tämän sivun ylälaidan Hae koulutukseen -linkin kautta. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella koulutuksen alkamisen jälkeenkin. Opiskelijat valitaan haastatteluiden perusteella.

Online Finnish course for foreigners

THE COURSE IS FULL!

This online course is meant for immigrants who are over 18 and live in Finland. No previous Finnish studies are required. The basics of Finnish will be taught on this course.

Lessons are held from August 15th 2022 to May 26th 2023 in Microsoft Teams on weekdays from 9 am to 2 pm. There are 5 live online lessons with a teacher in a day, 25 lessons a week.

Customers of TE Services have to make sure beforehand that they can start this course.

REQUIREMENTS

The ability to read and write using the Latin alphabet.

A computer, good internet connection, a microphone, a webcam, and an email account. A phone is not enough to take part in the course.

COST

The course is free. Students have to buy the textbooks.

APPLY

THE COURSE IS FULL! Application to the course can be found by pressing HAE KOULUTUKSEEN! at the top of this page. Inquiries about vacant study places can be sent to the teacher even after the start of the course. Students are chosen by interview.

Lisätietoja:

Leevi Lauri
opettaja

  • P. 044 7427 626
  • leevi.lauri@rko.fi

For more information:

Leevi Lauri
teacher

  • Tel. 044 7427 626
  • leevi.lauri@rko.fi