Suomen kielen opintoja

Opiskelija voi opiskella suomea aikuisten perusopetuksen ryhmien mukana aineopiskeluna. Aineopiskelu tarkoittaa, että opiskelija ei suorita perusopetuksen päättötodistusta, vaan hän opiskelee kursseja, jotka tukevat hänen suomen kielen osaamistaan. Opiskelusuunnitelma siis sisältää S2 (suomi toisena kielenä) oppituntien lisäksi muiden aineiden oppitunteja, joissa on erilaisia sisältöjä. Nämä lisäävät suomen kielen sanastoa ja auttavat kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon opiskelijan yksilöllinen tilanne ja tavoitteet opiskelulle.

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen kielen opintoja, jotta he voivat hakea opiskelemaan tai mennä töihin. Opinnot voivat olla osa kotoutumissuunnitelmaa.

Aineopiskelussa opetus ja oppikirjat ovat opiskelijalle maksuttomia. Jos opiskelija suorittaa opintoja kokopäiväisesti, saa hän myös maksuttoman lounaan koulupäivinä.

Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella tästä. Hakijat kutsutaan kielitestiin, jonka mukaan määritellään opintojen lähtötaso.

Syksyn aloitukseen haku on kesäkuun loppuun mennessä. Opintoihin voi hakea myös kesken lukuvuoden.

Lisätietoja:

Päivi Peltoniemi
opo

  • P. 050 4095 755
  • paivi.peltoniemi@rko.fi

Sari Ahola-Korpi
apulaisrehtori

  • P. 050 4400 048
  • sari.ahola-korpi@rko.fi