Kehitämme yhdessä

Elävä arki on yhteistyötä.

Teemme yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti koulutuksenjärjestäjien, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Myös kansainvälinen ulottuvuus on läsnä. Rahoittajina kehittämishankkeissamme ovat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus (STEA), Opetushallitus (OPH) ja seutukunnat.

Kehittämishanketyössä painopisteenä on sosiaalinen kestävä kehitys; osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen yhteiskunnassa.

Työelämäosallisuuden tukeminen sairauden tai vamman vuoksi osatyökykyisille sekä maahanmuuttajille on yksi pääteemoista. Työelämäosallisuutta tuetaan paitsi työelämävalmennuksella, työpaikkojen etsimisellä ja työtehtävien räätälöinnillä yhteistyössä yrityselämän kanssa, myös tarjoamalla työelämätaitoja vahvistavaa koulutusta.

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, järjestötoimijoiden tukeminen ja kouluttaminen on kuulunut opiston kehittämistyöhön jo vuosia. Erityslasten perheiden tukeminen eri muodoissaan on hyvin ajankohtaista ja tärkeää työtä tällä hetkellä. Opetuspuolella kehitetään koulutusten laatua, työelämälähtöisyyttä ja ammatillisen koulutuksen johtamista. Lukion hankkeissa korostuvat kansainvälisyys ja globaalisivistys.

Yhteistyöllä saamme paljon aikaan!

ALVA-verkosto

ALVA-verkosto

ALVA-verkosto edistää vapaaehtoistoiminnan tunnustamista osana yhteiskunnan rakenteita ja yhteyttä julkisiin palveluihin.

Lue lisää

Vankkuri

Vankkuri

VANKKURI-hanke kehittää ja vahvistaa monia erilaisia tukitoimia erityislasten perheiden arjessa jaksamisen tueksi.

Lue lisää

Duunitie

Duunitie

Duunitie-hanke edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

Lue lisää

RKO Työllisyyspalvelut

RKO Työllisyyspalvelut

Tuemme asiakkaidemme osallisuutta työelämävalmennuksella, työpaikkojen etsimisellä ja työtehtävien räätälöinnillä yhteistyössä yritysten kanssa. Tarjoamme myös työelämätaitoja vahvistavaa koulutusta.

Lue lisää

Sujuvasti työelämään

Sujuvasti työelämään

Sujuvasti työelämään -hanke kehittää työelämävalmiuksia ja työllistymisen palvelupolkuja osatyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseksi.

Lue lisää

Raudasmäen TEAK

Raudasmäen TEAK

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille nuorille ja aikuisille.

Lue lisää

OPVA haltuun

OPVA haltuun

Raudaskylän Kristillinen Opisto on mukana OPVA haltuun -hankkeessa, jossa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Lue lisää