Valitse sivu

Kehitämme yhdessä

Elävä arki on yhteistyötä.

Teemme yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti koulutuksenjärjestäjien, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Myös kansainvälinen ulottuvuus on läsnä. Rahoittajina kehittämishankkeissamme ovat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus (STEA), Opetushallitus (OPH) ja seutukunnat.

Kehittämishanketyössä painopisteenä on sosiaalinen kestävä kehitys; osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen yhteiskunnassa.

Työelämäosallisuuden tukeminen sairauden tai vamman vuoksi osatyökykyisille sekä maahanmuuttajille on yksi pääteemoista. Työelämäosallisuutta tuetaan paitsi työelämävalmennuksella, työpaikkojen etsimisellä ja työtehtävien räätälöinnillä yhteistyössä yrityselämän kanssa, myös tarjoamalla työelämätaitoja vahvistavaa koulutusta.

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, järjestötoimijoiden tukeminen ja kouluttaminen on kuulunut opiston kehittämistyöhön jo vuosia. Erityslasten perheiden tukeminen eri muodoissaan on hyvin ajankohtaista ja tärkeää työtä tällä hetkellä. Opetuspuolella kehitetään koulutusten laatua, työelämälähtöisyyttä ja ammatillisen koulutuksen johtamista. Lukion hankkeissa korostuvat kansainvälisyys ja globaalisivistys.

Yhteistyöllä saamme paljon aikaan!

Lisätietoja opiston hanketyöstä:

Anne Lahti
hankepalvelupäällikkö

  • 050 5252 433
  • anne.lahti@rko.fi

ALVA-verkosto

ALVA-verkosto

ALVA-verkosto edistää vapaaehtoistoiminnan tunnustamista osana yhteiskunnan rakenteita ja yhteyttä julkisiin palveluihin.

Lue lisää

Majakka

Majakka

Majakka — maahanmuuttajat kanssamme on STEAn rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työelämäosallisuutta.

Lue lisää

Vankkuri

Vankkuri

VANKKURI-hanke kehittää ja vahvistaa monia erilaisia tukitoimia erityislasten perheiden arjessa jaksamisen tueksi.

Lue lisää

Duunitie

Duunitie

Duunitie-hanke edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

Lue lisää

Työelämän digitaidot

Työelämän digitaidot

Hankkeessa pyritään vahvistamaan työllistymis- ja työmahdollisuuksia suunnittelemalla ja tarjoamalla digitaalisia perusvalmiuksia parantavaa koulutusta.

Lue lisää

RKO Työllisyyspalvelut

RKO Työllisyyspalvelut

Tuemme asiakkaidemme osallisuutta työelämävalmennuksella, työpaikkojen etsimisellä ja työtehtävien räätälöinnillä yhteistyössä yritysten kanssa. Tarjoamme myös työelämätaitoja vahvistavaa koulutusta.

Lue lisää

Suomea etänä

Suomea etänä

Suomen kielen koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka osaavat jo lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään. Aikaisempia suomen opintoja ei vaadita.

Lue lisää

Lukio 2025

Lukio 2025

Hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria tiiviimmän yhteistyön luomiseksi korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Lue lisää

Laatusampo 7

Laatusampo 7

Laatusampo 7 on opetushallituksen rahoittama ammatillisen koulutuksen laadunkehittämishanke vuosille 2020-2021.

Lue lisää