Duunitie

Duunitie-hanke edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhdessä paikallisen TE-hallinnon, oppilaitosten ja muiden asiakkaan työllistymiseen vaikuttavien toimijoiden kanssa. Kohderyhmään kuuluvat sairauden tai vamman vuoksi osatyökykyiset, työkykyiset kehitysvammaiset, maahanmuuttajat sekä mielenterveys- tai päihderiippuvuuksista kuntoutuneet työttömät työnhakijat.

Hankealueella pilotoidaan tuetun oppisopimuksen / koulutusopimuksen mallia asiakkaan työllistymisen edellytyksiä parantavan ammatillisen koulutuksen toteutuksessa. Hankkeen työvalmentaja toimii tässä työssä yhdessä ammatillisen koulutuksen henkilöstön sekä yritysten henkilöstöjen kanssa.

Duunitie vastaa työelämän kohtaanto-ongelmaan etsimällä hankealueella avoimena oleviin tehtäviin työntekijöitä, täydennyskoulutusmahdollisuuksia työnhakijoiden mahdollisiin osaamisvajeisiin ja auttaa työnantajia löytämään osa-aikaisiin tehtäviin hyviä työntekijöitä.

Ota yhteyttä:

Tuomo Haapala
projektipäällikkö

  • 044 7427 625
  • tuomo.haapala@rko.fi

 Marjo Rautaoja
projektityöntekijä
työvalmentaja

  • P. 050 5975 288
  • marjo.rautaoja@rko.fi