Sujuvasti työelämään

Sujuvasti työelämään -hanke kehittää työelämävalmiuksia ja työllistymisen palvelupolkuja osatyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella 1.4.2021 – 31.12.2022

Kohderyhmään kuuluvat:

  • Alle 30-vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa, toisen asteen tutkintoa tai joiden opinnot ovat keskeytyneet.
  • Yli 50-vuotiaat, joilla työllistymisen esteenä ovat puutteet tämän hetken työelämässä vaadittavista työelämätaidoista, kuten esimerkiksi perusdigitaidoissa tai osaamisen päivittämisen tarvetta  ammatillista osaamista parantavissa taidoissa.
  • Maahanmuuttajat, osalla työllistymisen esteenä ovat puutteelliset suomen kielen taidot.
  • Sairauden tai vamman vuoksi osatyökykyiset.

Hankkeen aikana toteutetaan työllistymistä tukevia koulutuksia sekä annetaan asiakkaille yksilöllisesti toteutettua työvalmennusta.

Tunnista elämäsi merkittäviä asioita ja voimavaroja. Huolehdi itsestäsi ja voi hyvin.

Sujuvasti työelämään -hanke tarjoaa koulutusta ja tietoa hankkeen kohderyhmille ja asiantuntijoille hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, tunne- ja vuorovaikutustaidoista, arjen taidoista, elämän haasteista, erilaisista kriiseistä ja niistä selviytymisestä.

Opiskeluissa ja työelämässä tarvitaan nykyään monenlaisia taitoja. Korona-aika on lisännyt verkkokoulutusten ja -kokousten toteutuksia huimasti. Taito sekä uskallus osallistua sellaiseen voidaan katsoa kuuluvan peruskansalaistaitoihin. Osaamisen ja osallisuuden kokemuksilla on myös vaikutuksia itsetuntoon ja sitä kautta hyvinvointiin.

Hanke liittyy Ylivieskan kaupungin työllisyyden kuntakokeiluun ja toimii viiden kunnan alueella; Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi ja Oulainen. Hanke haluaa olla mahdollistamassa hyvin matalalla kynnyksellä jokaisen Jokilaaksojen työllisyyden kuntakokeilun alueella työttömänä ja työvoimapalveluissa olevan työnhakijan työelämätaitoja sekä mielekkään arjen rakentumista.

Lisätietoja:

Saila Heikkilä
projektipäällikkö

  • P. 040 486 4489
  • saila.heikkila@rko.fi

Hanketta rahoittaa: