NADA -korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä

NADA-menetelmän koulutus (4 pv). 16.–17.2.2023 ja 28.–29.3.2023

NADA -korva-akupunktio kehitettiin 1970-luvulla USA:ssa käytettäväksi päihdevieroituksen kaikissa vaiheissa, niin akuuteissa vieroitustilanteissa kuin kuntoutumisen myöhemmissä vaiheissa. Suomessa menetelmää on käytetty yli 30 vuoden ajan. Korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä -koulutus on päihdevieroitusakupunktioyhdistyksen, NADA Suomi / Finlandin, kriteerien mukainen.

Koulutus on suunnattu päihdehuollon, psykiatrian tai muun terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijöille, jotka työskentelevät päihde- tai mielenterveysongelmaisten parissa.

Koulutuksen tavoitteena on oppia korva-akupunktiomenetelmä, jolla voidaan helpottaa/poistaa akuutteja vieroitusoireita ja tukea pidempiaikaista raittiina pysymistä sekä kuntoutumista. Korva-akupunktiomenetelmää voidaan käyttää myös muista syistä johtuvien ahdistus-, masennus- ja unettomuusoireiden hoidossa.Viime vuosina menetelmää on paljon käytetty osana post-traumaattisten oireiden hoitoa. Tähän liittyen koulutuksessa perehdytään myös autonomisen hermoston toiminnan tasapainottumisen – johon NADA-akupunktiolla mm. pyritään – merkitykseen traumojen hoidossa. 

Koulutuksen aikana käydään läpi mm. menetelmän historiaa ja merkitystä, hoidon toteuttamista, pistämistekniikkaa ja turvallisuutta sekä korvakuulien ja -magneettien käyttöä.

Koulutettavilla tulee olla paikka, missä he voivat toteuttaa menetelmää koulutuksen välipäivinä. Tämän paikan tulee olla osa virallista terveys- tai sosiaalialan hoitoverkostoa. Koulutus koostuu neljästä päivästä. Aloitus 16.-17.2.2023, toinen opetusjakso maaliskuun lopussa 2023. Menetelmä on otettavissa käyttöön omalla työpaikalla heti ensimmäisten kahden koulutuspäivän jälkeen ja näin toimiessa koulutettavat myös hyötyvät koulutuksesta eniten.

Koulutuspäivät ovat pituudeltaan klo 9–16.

Koulutuksen hinta

850 € (sis.opetuksen ja materiaalit). Koulutusmaksun voi maksaa erissä.

Kouluttajat

LL, kouluttajapsykoterapeutti Pekka Aarninsalo ja/tai psyk.sh, kouluttajapsykoterapeutti Elisa Alakahri. Elisa ja Pekka ovat Suomen NADAn kouluttajia (National Acupuncture Detoxification Association).

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 23.1.2023 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ilmoittautumisajan päättyessä ei ole täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Tuomo Haapala, 044 7427 625

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää