Luonto seurakunnan kasvatuksessa (1 op)

16. – 17.8.2022

Koulutuskuvaus

Mitä haasteita muuttuva ympäristö ja sen herättämät kysymykset asettavat seurakunnan työlle lasten ja nuorten kanssa? Miten vahvistaa hyvää luontosuhdetta ja hyödyntää luontoa seurakunnan toiminnassa? Koulutus tapahtuu osin luonnossa ja auttaa pohtimaa myös omaa luontosuhdetta.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja orientoivasta tehtävästä.

Sisältöjä mm.:

  • ympäristökasvatuksen perusteita ja keskeisiä menetelmiä
  • toiminnallisia työskentelyjä luontosuhteen vahvistamiseksi ja kestävän kehityksen ymmärryksen lisäämiseksi
  • luonto lapsen ja nuoren spiritualiteetin vahvistajana

Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • tunnistaa luontosuhteen merkityksen ja ympäristökasvatuksen roolin seurakunnan kasvatuksessa
  • osaa hyödyntää erilaisia luontosuhdetta vahvistavia toimintatapoja työssään

 

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmää ovat mm. seurakunnan lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, nuorisotyönohjaajat ja papit.

Kouluttaja

TT, kouluttaja Suvielise Nurmi, Lasten ja nuorten keskus ry.

Koulutuksen hinta

210 € / hlö. Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit, ruokailut erikseen. Koulutusmaksu voidaan jakaa 2-5 erään.

  • Kahden koulutuspäivän ruokailupaketti (lounas ja kahvi kurssipäivinä) 23 € / hlö
  • Täysihoito 2hh 75 € / hlö tai 1hh 105 € / hlö.
  • Lisäyö 37 € / hlö / 2hh tai 64 € / hlö / 1hh, sisältäen aamupalan.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 15.7.2022 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Koulutuspalvelu- ja viestintäpäällikkö Kristiina Parkkila; p. 050 3420 139, kristiina.parkkila@rko.fi

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää