Valitse sivu

Asiakkaan kunnioittava kohtaaminen

01.09.2021

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa pääset pohtimaan, miksi asiakkaan kohtaaminen kunnioittavasti ja lämpimästi, ihminen ihmisenä, on olennaista jokaisessa kohtaamistilanteessa. Työ tuntevien ihmisten parissa tuntevana ihmisenä voi haastaa sekä omaa uskallusta että jaksamista kohtaamistilanteissa. Terveydenhuollon ammattilaisena kohtaat toistuvasti raskaita elämäntilanteita, mikä haastaa väistämättä omaa tunnemaailmaa ja jaksamista.

Teemaa lähestytään vahvasti kouluttajan henkilökohtaisen kokemuksen kautta kokemusasiantijuuden hengessä. Kouluttaja menetti ensimmäisen lapsensa loppuraskaudessa ja kohtasi useita eri tavoin toimivia ammattilaisia tämän kokemuksen ja seuraavien raskauksien myötä. Tässä koulutuksessa kouluttaja herättelee osallistujien omia ajatuksia kohtaamisen teemaan liittyen. Kokemusasiantuntijuuden ohella kouluttaja tuo esiin ammattilaisen näkökulmaa oman työnsä kautta. Kouluttaja toimii lastensuojelun kentällä ja kohtaa työssään runsaasti tilanteita, joissa ihmisen kohtaaminen kunnioittavasti ja empaattisesti on kaiken työskentelyn perusta.

Teemat

  • Empaattisen vuorovaikutuksen merkitys asiakkaan kohtaamisessa
  • Kuinka rakentaa vuorovaikutuskanava työntekijän ja asiakkaan välille?
  • Ammattilaisuuden reunaehdot: kuinka paljon liikkumatilaa ammattilaisuuden raameissa toimiessa voi löytää? Työroolin reunaehtojen tuoma turva sekä työntekijälle että asiakkaalle.
  • Jaksaminen terveydenhuollon työssä tuntevana ihmisenä.
  • Miksi terveydenhuollon ammattilaisen on tärkeää etsiä itsessään halua kohdata asiakas ihminen ihmisenä? Taloudellinen näkökulma ei sulje pois mahdollisuutta inhimilliseen kohtaamiseen, vaan päinvastoin tukee sitä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tarjota eri terveydenhuollon tehtävissä toimiville alan ammattilaisille koulutuspäivä, jossa jokainen voi turvallisessa ilmapiirissä pysähtyä omien tunteiden ja arvojen äärelle pohtimaan, millainen oma työote asiakaskohtaamisissa tällä hetkellä on ja havaitseeko omassa työotteessaan tarvetta muutokselle. Koulutuspäivä haastaa sinua pohtimaan ihmisen kohtaamiseen liittyviä asioita henkilökohtaisesti ja antaa sinulle erilaisia näkökulmia oman pohdintasi tueksi. Koulutuksen tavoite on tarjota eväitä jokapäiväiseen työhön asiakastilanteiden äärellä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti eri terveydenhuollon ammateissa toimiville henkilöille – eri tehtävissä toimivat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lääkärit, terveydenhoitajat, kätilöt, terapiakeskusken työntekijät jne.

Kouluttaja

Veera Mäenpää. Veera on koulutukseltaan sosionomi (amk). Hän on opiskellut täydennyskoulutuksena Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi MM® ja tekee työssään lastensuojelussa tunnetaitotyöskentelyä lasten ja nuorten parissa.

Koulutuksen hinta

180 € / hlö. Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 13.8.2021 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole 13.8.2021 mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

Mika Pajala, 050 4691 891

Tulossa:

Suntioiden koulutuspäivät

Ajankohtaista asiaa ja hyödyllisiä luentoja kirkonpalvelutyötä tekeville (suntiot ja vahtimestarit) sekä seurakunta- ja hautauspalvelualalla toimiville.

lue lisää

Luontokuvista tarinaksi

Kurssin aikana kuvataan kesäisissä Raudaskylän maisemissa Paavo Hamusen ohjauksessa eri aihealueita luovan luontokuvauksen hengessä sekä opetellaan kuvaesityksen ja kuvallisen tarinan tekemistä.

lue lisää

GAS-menetelmäkoulutus verkossa

GAS-menetelmäkoulutus toteutetaan Kelan koulutussuunnitelman mukaisesti ja siinä käydään läpi GAS-menetelmän perusteita, motivaation merkitystä tavoitteellisessa kuntoutuksessa, tavoitteen laatimisen prosessia sekä moniammatillisen työskentelyn ja haastattelumenetelmien perusteita.

lue lisää

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle.

lue lisää

Tunnelukot ja skeematerapia

Tunnelukot ja skeematerapia-koulutus antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia soveltaa skeematerapian työmenetelmiä ammatillisessa työskentelyssä asiakkaiden kanssa.

lue lisää