Positiivinen pedagogiikka – ideoita, menetelmiä ja hyvinvointia  koulutyön arkeen

Etäkoulutus 22.4.2021 klo 17–20

Koulutuksen sisältö

Valmentavan ja vuorovaikutukseen perustuvan koulutuskokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opetus- ja kasvatusalan henkilöstöä positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen menetelmiin ja käytännön sovelluksiin sekä vahvistaa osallistujien teoreettista osaamista.

Osallistuja saa koulutuksesta ideoita ja konkreettisia työkaluja siihen, miten ja millaisin menetelmin positiivista pedagogiikkaa voi soveltaa omassa työssä ja siten tietoisesti ja systemaattisesti vahvistaa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulutuksessa keskitytään erityisesti harjoituksiin, jotka vahvistavat hyvää vuorovaikutusta, myönteisiä tunteita sekä ohjaavat hyvän huomaamiseen ja vahvistamiseen (erityisesti kannustaminen ja palautteen antaminen), jotka ovat positiivisen pedagogiikan syvintä ydintä.

Koulutuksessa käsiteltäviä hyvinvointitaitoja (= positiivisen pedagogiikan käytännön soveltamiseen liittyviä taitoja) ovat

  • onnellisuustaidot (esim. hyvän huomaamisen merkitys ja kiitollisuuden harjoitteleminen)
  • läsnäolotaidot (erilaiset rauhoittumisen, rentoutumisen ja keskittymisen taidot)
  • tunnetaidot (erityisesti myönteisten tunteiden vahvistaminen)

Kokonaisuuksia lähestytään toiminnallisesti ja siten, että osallistuja saa henkilökohtaisen kokemuksen erilaisten harjoitusten vaikutuksista. Osallistuja saa lisäksi käyttöönsä runsaasti ideoita ja käytännöllisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää eri ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Koulutuskokonaisuuden innostavat, hyvinvointia lisäävät harjoitukset pohjautuvat positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan ja niiden interventioihin ja tutkittuihin menetelmiin. Koulutuksen tärkeänä tavoitteena on myös vahvistaa osallistujan omaa henkilökohtaista hyvinvointia, työssä jaksamista ja oman työn merkityksellisyyden kokemusta.

Kouluttaja

FM Päivi Kärki, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja, terveystiedon opettaja

Koulutuksen hinta

200 € / hlö. Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 20.4.2021 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole 8.4.2021 mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, 050 4691 891 tai mika.pajala@rko.fi
  • Kouluttaja Päivi Kärki, 044 0550 255 tai paivi@positiivinenoppiminen.fi

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää