Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö

4.5.2021 klo 9–16 etäkoulutuksena (Microsoft Teams)

Koulutuksen sisältö

Psykoedukaation avulla voidaan auttaa perheitä vähentämään syyllisyyden ja eristäytyneisyyden kokemista. Koulutus antaa ammattilaiselle käytännön työkaluja hankaliin vuorovaikutustilanteisiin, ja sen avulla mahdollistuu uudet tavat tarkastella ongelmatilanteita, joiden avulla päästään kohti toivottuja ja myönteisempiä tavoitteita. Perheiden tunnetaidot ja vuorovaikutuksen taidot lisääntyvät ratkaisukeskeisen psykoedukatiivisen työtavan käyttöönoton myötä.

Teemoja ovat mm:

  • Ratkaisukeskeisyys työmenetelmänä
  • Positiivinen psykologia
  • Tunnetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Toiminnalliset harjoitukset
  • Sosiaaliset taidot
  • Arvostava työote
  • Ymmärtävä kohtaaminen
  • Motivoiva haastattelu

Kohderyhmä

Psykoedukatiivinen perhetyökoulutus on kohdennettu perheiden kanssa työtä tekeville. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, mm. sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät, perhevalmentajat, psykologit ja diakonissat.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa positiivisen psykoedukaation näkökulman kautta uusia menetelmiä työskentelyyn perheiden kanssa, ja samalla se antaa uusia taitoja ohjata perheitä kohti voimavarakeskeisempää vuorovaikutusta. Tavoitteena on auttaa asiakasta ja perhettä kehittämään sairauden ymmärrystä, ja vähentää avuttomuuden tunnetta sekä tukea sairastuneen ja perheen vahvuuksia ja resursseja. Koulutuksen myötä perheitä pystytään tukemaan kohti muutosta, ja vahvistamaan perheiden muutostoiveikkuutta positiivisen psykologian avulla.

Perheiden tunnetaidot ja vuorovaikutuksen taidot lisääntyvät ratkaisukeskeisen psykoedukatiivisen työtavan käyttöönoton myötä. Koulutus antaa monipuolista tietoa ratkaisukeskeisestä työtavasta ja se antaa myös käytännön työkaluja omaa työskentelyyn. Koulutus kehittää omaa asiantuntijuutta ja vahvistaa voimavarasuuntautunutta työskentelytapaa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa arvostavaa ja ymmärtävää työotetta ja lisätä omia ja perheiden tunnetaito- ja vuorovaikutuksen taidon valmiuksia.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari.

Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdetyön sekä sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti sekä työnohjaaja. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys. Lisäksi Sarianna on tehnyt pitkäaikaisesti työtä haastavien syömishäiriöpotilaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Koulutuksen hinta

220 € / hlö. Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 16.4.2021 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole 16.04.2021 mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Mika Pajala, p. 050 4691 891, mika.pajala@rko.fi

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää