Psykososiaaliset menetelmät mielenterveys- ja päihdetyössä

22.-23.2.2023 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla

Koulutuksessa tutustutaan psyykkisten häiriöiden hoidossa käytettäviin psykososiaalisiin hoitomuotoihin mm. psykoedukaatio, erilaiset perheinterventiot, ryhmämuotoiset interventiot, luovat interventiot, arkielämän taitojen harjoittelu sekä kognitiiviset kuntoutusohjelmat.

Kouluttaja

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Mari-Kaarina Hiltunen, Psykiatripiste Pasma.

Koulutuksen hinta

210 € sisältäen opetuksen ja materiaalit. Ruokailut erikseen.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 6.2. 2023 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

Kristiina Parkkila, kristiina.parkkila@rko.fi tai 050 3420139
Mielenterveys- ja päihdetyön lehtori Jaana Kyllönen, jaana.kyllonen@rko.fi tai p. 050 4095 758

 

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää