Kestävä johtajuus -valmennus

8.–9.2.2023 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla

Haastavina aikoina johtajilta ja esihenkilöiltä vaaditaan paljon. Johtaminen on ammatti, jonka tarkoituksena on saavuttaa asetettuja tavoitteita. Tässä ajassa keskittyminen olennaiseen on keskeisessä roolissa. Tutkimusten mukaan aitous herättää luottamusta ja saa aikaan kestäviä tuloksia. Kun johtaja tekee työtä oman persoonansa kautta ja sitä kunnioittaen, hänen toimintansa kestävää ja kehittävää myös muita ihmisiä kohtaan.

Kestävä johtajuus -valmennus perustuu syvälliseen keskusteluun ja tutkittuun tietoon. Mieltä ja kehoa yhdistävät harjoitukset antavat käytännöllisiä keinoja arjessa voimavarojen ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Katso kouluttajan esitteestä, mitä hyötyjä koulutuksesta on yksilölle ja mitä organisaatiolle.

Valmennuksen sisältö sopii kaikille esihenkilöille, johtavissa asemassa oleville ja päättäjille niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Suosittelemme tätä esimerkiksi terveydenhuollon esihenkilöille, yrittäjille, rehtoreille, koulutuspäälliköille, yritysjohtajille, yritysten keskijohdolle ja esihenkilöille, vuoropäälliköille ja vastaaville, jotka päivittäin työskentelevät alati muuttuvan toimintaympäristön kanssa.

Ohjelma

Keskiviikko
Virittäydymme tekemiseen, tunnistamme omia arvojamme ja mietimme, miten voimme asettaa rajoja keskittyen olennaiseen. Kehollisten harjoitusten avulla virittäydymme keskusteluun, tietopurskeiden ja keskustelun kautta tunnistamme arvomme ja laskeudumme kohti parempaa itsetuntemusta.

Torstai
Epävarmuus on osa arkipäiväämme. Ulkoa tulevat pelot vaikuttavat. Mietimme, miten voimme lisätä luottamusta ja sitä kautta hälventää epävarmuutta itsessämme ja työyhteisössämme. Kartoitamme johtamisen perustehtävän ja pyrimme löytämään erilaisten johtamisen tyylien kautta omaa tapaamme johtaa.

 

Kouluttajat

Henna Väätäinen on oikeustieteen maisteri ja varatuomari. Henna on johtamisen ja vuorovaikutuksen väitöskirjatutkija. Työurallaan Henna on toiminut mm. kehitysjohtajana, liiketoimintajohtajana ja kaupungin lakimiehenä.

Henna on strategisen ajattelun ammattilainen, joka on työurallaan luonut kestävää johtamista, kasvua ja hyvinvointia yksityisissä yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Strategisen työskentelyn, yritysten valmentamisen ja organisaation sisäisen kehittämisen kokemusta on kertynyt yli 20 vuoden ajalta. Hänen vahvuutenaan on kyky kuunnella, suunnitella ja johtaa muutosprosesseja hyödyntäen kouluttamista ja valmentavia metodeja. Kouluttajana Henna saa kiitosta käytännönläheisestä lähestymistavastaan.

Anne Savukoski on toimintaterapeutti (yamk), pilatesohjaaja ja voimavaravalmentaja. Annella on pitkä kokemus yritysten johtamisesta ja kasvattamisesta omistamissaan yrityksissä. Lisäksi hän on tehnyt monipuolisen uran yksityisen terveydenhuollon asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Omien sanojensa mukaan hän onkin monissa liemissä keitetty terveydenhuollon ammattilainen, joka on hurahtanut psykofyysisten menetelmien käyttöön ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena. Hänen vahvuutensa on kohdata ihminen kokonaisuutena. Kouluttajana Anne saa kiitosta pirteästä läsnäolosta ja selkeästä ohjaustavasta.

Koulutuksen hinta

53€ sisältäen opetuksen ja materiaalit. Ruokailu ja majoitus eivät kuulu hintaan.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 25.1.2023 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Tuomo Haapala, tuomo.haapala@rko.fi, puh. 044 7427 625

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää