Viiltelyn hoito / Häpeä ja syyllisyys –
kehityksellinen ja hoidollinen näkökulma

8.4.2022 klo 9–16 etäkoulutuksena verkossa

Koulutuspäivän sisältö

Aamupäivä klo 9–12

Viiltelyn hoito

Koulutuksessa perehdytään viiltelyn syihin, hoitointerventioihin ja ilmiön kohtaamiseen omassa työssä. Koulutustavoitteita ovat:

 • Ymmärrys viiltelyn syistä ja erilaisista merkityksistä
 • Tutustutaan hoidollisiin interventioihin, kuten
  – motivoiva haastattelu ja nelikenttä
  – tunteiden tunnistaminen ja tunteiden tuottamat yllykkeet
  – ajatusten, tunteiden ja toiminnan yhteispeli
  – kriisitaidot
  – tunteet kehossa ja vuorovaikutuksessa

Kouluttaja on kirjoittanut kirjan Vapaaksi viiltelystä, Kustannus Oy Duodecim, 2014 ja 4. uudistettu painos 2021

Iltapäivä klo 13–16

Häpeä ja syyllisyys – kehityksellinen ja hoidollinen näkökulma

Koulutustavoitteita ovat:

 • Ymmärrys häpeän luonteesta, merkityksestä ja vaikutuksista tunteena suhteessa itseen (mm. häpeäreaktiot)
 • Ymmärrys häpeän luonteesta, merkityksestä ja vaikutuksista tunteena suhteessa muihin (mm. evolutiivinen näkökulma häpeästä moraalisena tunteena)
 • Ymmärrys häpeältä suojautumisen keinoista ja niiden vaikutuksista ihmisen käyttäytymiseen
 • Ymmärrys epätarkoituksenmukaisen häpeän hoitamisesta ja sen keinoista
 • Ymmärrys auttajan oman häpeän kokemisesta ja sen merkityksestä auttamistyöhön ja vuorovaikutukseen

Kouluttaja on kirjoittanut kirjan Häpeän hoito, Duodecim 2020

Kouluttaja

Psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (KELA, VALVIRA) Katja Myllyviita.

Koulutuksen hinta

200 € sisältäen opetuksen ja sähköiset materiaalit.

HUOM! Koulutukseen on mahdollista osallistua myös pelkästään aamu- tai iltapäivään. Puolikaspäivän hinta on 120 €. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätiedot -kohtaan, jos haluat osallistua vain osallistua aamu- tai iltapäivään.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 6.4.2022 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lehtori Jaana Kyllönen, jaana.kyllonen@rko.fi tai p. 050 4095 758
 • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi tai p. 050 4691 891

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää