Toipumisorientaatio

7.4.2022 klo 12–15

Koulutuspäivän sisältö

  • Mitä tarkoittavat mielenterveystyössä käytetyt termit ”toipumisorientaatio” tai ”recovery” arkisissa tilanteissa?
  • Mitä toipumislähtöinen ajattelutapa tarkoittaa ja miten voin soveltaa sitä työssäni?
  • Miten voin auttaa mielenterveysongelmia kokevaa asiakasta elämässä eteenpäin?
  • Miten voin tukea toivon ja motivaation löytymistä ja ylläpitämistä?
  • Kohtaamisen merkitys asiakastyössä.

Kouluttajat

Päivi Rissanen, VTT ja kokemusasiantuntija. Päivin väitöskirja Toivoton tapaus, kertoo hänen omasta sairastumisestaan ja toipumisestaan. Väitöskirja löytyy linkistä https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2021/04/Paivi_Rissanen.pdf

Tarja Tikkanen, YTM, AmO, esh. Tarjan erityisosaamista ovat mielenterveys- ja psykiatrinen hoitotyö, sosiaalityö ja työnohjaus.

Mielenterveyden keskusliitossa Päivi Rissanen työskentelee erityisasiantuntijana ja Tarja Tikkanen työskentelee kouluttajana.

Koulutuksen hinta

180 € sisältäen opetuksen ja sähköiset materiaalit.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 5.4.2022 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Mielenterveys- ja päihdetyön lehtori Jaana Kyllönen, jaana.kyllonen@rko.fi tai p. 050 4095 758
  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi tai p. 050 4691 891

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää