Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen voima kasvatus- ja opetustyössä - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen voima kasvatus- ja opetustyössä 

Maanantaina 22.2.2021 klo 9–14, verkkokoulutus

Koulutus siirtyy myöhempään ajankohtaan!

Koulutus perehdyttää osallistujat positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin ja harjoituksiin. Kokonaisuuksia lähestytään toiminnallisesti ja keskustellen siten, että osallistuja saa käyttöönsä teoreettisen osaamisen lisäksi runsaasti ideoita ja käytännöllisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa koulun tai päiväkodin arjessa.

Laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen sisällöistä käsitellään mm. onnellisuus-, vahvuus- , ihmissuhde- ja vuorovaikutus- sekä läsnäolotaitoja. Koulutuskokonaisuuden teoria ja harjoitukset pohjautuvat positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan ja niiden menetelmiin ja tutkittuihin hyvinvointi-interventioihin, joilla on vaikutusta sekä oppimiseen että hy-vinvointiin. Kokonaisuuksien tavoitteena on myös vahvistaa osallistujan omaa henkilökoh-taista hyvinvointia, työssä jaksamista ja oman työn merkityksellisyyden kokemusta.


Kouluttaja:

FM Päivi Kärki, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja, terveystiedon opettaja

Koulutuksen hinta:

190 €

Ilmoittautuminen:


Sitovat ilmoittautumiset 8.2.2021 mennessä Nettihaku-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osanottajia on ilmoittautunut mukaan. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Koulutuksen perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50% koulutusmaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden koulutusmaksun.

Tiedustelut:

Koulutussuunnittelija Mika Pajala, 050 4691 891 tai mika.pajala@rko.fi

Kouluttaja Päivi Kärki, 044 0550 255 tai paivi@positiivinenoppiminen.fi