Positiivinen pedagogiikka ja vahvuusperustainen opetus ja opettajuus - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Positiivinen pedagogiikka - ideoita, menetelmiä ja hyvinvointia koulutyön arkeen

Etäkoulutus torstaina 22.4.2021 klo 17–20


Valmentavan ja vuorovaikutukseen perustuvan koulutuskokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opetus- ja kasvatusalan henkilöstöä positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen menetelmiin ja käytännön sovelluksiin sekä vahvistaa osallistujien teoreettista osaamista. 

Osallistuja saa koulutuksesta ideoita ja konkreettisia työkaluja siihen, miten ja millaisin menetelmin positiivista pedagogiikkaa voi soveltaa omassa työssä ja siten tietoisesti ja systemaattisesti vahvistaa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulutuksessa keskitytään erityisesti harjoituksiin, jotka vahvistavat hyvää vuorovaikutusta, myönteisiä tunteita sekä ohjaavat hyvän huomaamiseen ja vahvistamiseen (erityisesti kannustaminen ja palautteen antaminen), jotka ovat positiivisen pedagogiikan syvintä ydintä. 

Koulutuksessa käsiteltäviä hyvinvointitaitoja (= positiivisen pedagogiikan käytännön soveltamiseen liittyviä taitoja) ovat
  • onnellisuustaidot (esim. hyvän huomaamisen merkitys ja kiitollisuuden harjoitteleminen)
  • läsnäolotaidot (erilaiset rauhoittumisen, rentoutumisen ja keskittymisen taidot)
  • tunnetaidot (erityisesti myönteisten tunteiden vahvistaminen)

Kokonaisuuksia lähestytään toiminnallisesti ja siten, että osallistuja saa henkilökohtaisen kokemuksen erilaisten harjoitusten vaikutuksista. Osallistuja saa lisäksi käyttöönsä runsaasti ideoita ja käytännöllisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää eri ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Koulutuskokonaisuuden innostavat, hyvinvointia lisäävät harjoitukset pohjautuvat positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan ja niiden interventioihin ja tutkittuihin menetelmiin. Koulutuksen tärkeänä tavoitteena on myös vahvistaa osallistujan omaa henkilökohtaista hyvinvointia, työssä jaksamista ja oman työn merkityksellisyyden kokemusta.

Kouluttaja:

FM Päivi Kärki, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja, terveystiedon opettaja

Koulutuksen hinta:

200 €

Ilmoittautuminen:

Sitovat ilmoittautumiset 8.4.2021 mennessä Nettihaku-linkin kautta.
 
Koulutus toteutuu, kun riittävästi osanottajia on ilmoittautunut mukaan. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Koulutuksen perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50% koulutusmaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden koulutusmaksun.

Tiedustelut:

  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, 050 4691 891 tai mika.pajala@rko.fi
  • Kouluttaja Päivi Kärki, 044 0550 255 tai paivi@positiivinenoppiminen.fi