- Raudaskylän Kristillinen Opisto

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
(25 op)

28.3.2019 - 9.8.2019  

Koulutus on tällä hetkellä täynnä. Kysy peruutuspaikkoja 27.2. jälkeen!

Opettajille, varhaiskasvatuksen työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, lastensuojelun parissa toimiville

Neuropsykiatrinen valmentaja- koulutus sopii henkilölle, joka työssään kohtaa lapsia, nuoria tai aikuisia, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään liittyviä tuen tarpeita. Nepsy-koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. keskittymisen hankaluudet, käyttäytymisen haasteet, oppimisvaikeudet, koulu/työpoissaolot jne. Ohjauskäytäntöjä voidaan soveltaa myös henkilöihin, joilla on muista kuin neurologisista syistä syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä.

Yksilölähtöisen ohjauksen lisäksi koulutuksessa perehdytään myös yhteisöllisiin ratkaisukeskeisiin toimintatapoihin – mm. ratkaisukeskeinen koulu, päiväkoti tai perhekoti.

Koulutus sisältää kattavan teoriaosuuden neuropsykiatrisen oireiston lääketieteellisestä tunnistamisesta, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn psykologiasta sekä ratkaisukeskeisyyden perusteista.

Koulutuksessa korostuu omaa työtä tutkiva, sekä itseään ja omaa toimintaansa reflektoiva ote.

Koulutuksen käytyään osallistuja saa valmiudet toimia itsenäisenä Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana.

Koulutuksen toteutus 

Yhteensä 10 lähipäivää/ 2 päivää kuukaudessa.   

Lähijaksojen välillä yhteensä 4 iltaa työnohjauksellista työskentelyä pienryhmässä

Itsenäinen opiskelu:
Oman asiakkaan valmentaminen ja kokemusten reflektointi ryhmässä
Perehtyminen alan kirjallisuuteen (Kirjallisuusluettelo annetaan koulutuksen alussa
Ohjattuun pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Koulutus antaa opiskelijalle neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden.

Lähijaksot

28. – 29.3.2019
26. – 27.4.2019
10. – 11.5.2019
23. – 24.5.2019
8. – 9.8.2019

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,-nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu erityisen hyvin opettajille, varhaiskasvatuksen työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, lastensuojelun parissa toimiville.

Kouluttajat

Eeva Huhtala, lehtori, YTM/ kehityspsykologia, neuropsykiatrinen valmentaja,
ADHD coach, työnohjaaja

Neurologin/psykiatrin luento-osuus

Lisäksi vieraileva luennoitsija ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja

Ilmoittautuminen

Nettihakulinkin kautta tältä sivulta 27.2.2019 mennessä.
Koulutukseen mahtuu maks. 20 hlöä.
Koulutus toteutuu, mikäli minimiosallistujamäärä 10 hlöä täyttyy.


Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1350 € (sis. opetuksen ja materiaalit). Koulutusmaksu voidaan jakaa 2-5 erään.

Tiedustelut

Koulutuksen johtaja Eeva Huhtala, eeva.huhtala@kohtaava.fi, p. 050 5959 103
 
Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi tai p. 050 4691 891