Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

31.8.2018-19.1.2019

 - Koulutus on täynnä!

Neuropsykiatrinen valmentaja toimii ohjaajana henkilöille, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään liittyviä tuen tarpeita. Koulutuksessa opitaan ajattelutapoja ja keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa löytämään tien ohjattavan kokemusmaailmaan. Ohjauskäytäntöjä voidaan soveltaa myös lapsiin ja nuoriin, joilla on muista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä.

Neuropsykiatriset häiriöt ovat aivojen toimintaan liittyviä neurologisia kehityksellisiä häiriöitä. Niihin liittyy tavallisesti samanaikaisia psykiatrisia ongelmia, joista edelliset voivat pahentaa jälkimmäisiä ja päinvastoin. Neuropsykiatriset häiriöt vaikeuttavat usein oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä. Tässä koulutuksessa neuropsykiatrisia häiriöitä tarkastellaan tuoreimman tutkimustiedon valossa, perehdytään toimiviin ohjauskäytäntöihin sekä yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin.

Koulutus antaa opiskelijalle neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,-nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, psykologeille, koulunkäynninohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille, sairaanhoitajille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.
 
Koulutukseen osallistuvilta toivotaan vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Koulutuksen sisältö

·Tunne-elämän kehitykseen liittyvien ja geneettisesti välittyvien käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden häiriöiden eroja ja yhtäläisyyksiä sekä näihin liittyviä huomioita

·ADHD:n, autismin kirjon oireyhtymän ja Touretten erityispiirteet eri ikäkausina

·Voimavaralähtöisen ja ratkaisukeskeisen ohjauksen perusperiaatteet

·Haasteet perhearjessa ja koulussa. Kokemusasiantuntijan näkökulma

·Käyttäytymishoidolliset ja kognitiivisbehavioraaliset menetelmät ADHD:n hoidossa

·Virikkeitä oman ohjauksen käyttöteorian rakentamiseen ja rikastamiseen

·Neuropsykiatristen häiriöiden diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys uusimman tutkimustiedon valossa

·Neuropsykiatristen häiriöiden liitännäisoireet ja sairaudet

·Läheisten voimavaroja vahvistava ohjaus

·Miten kehittää positiivisia käytäntöjä päiväkoti- ja koulu- ja työyhteisöissä?

·Toimijuuden tukemisen välineet nuoruusiässä ja aikuisuudessa, erityisopettajan näkökulma

·Neuropsykiatriset haasteet työelämässä ja työelämän ulkopuolella

·Neuropsykiatrinen valmennus arjen hallinan tukena sosiaalisessa kuntoutuksessa

·Kuntoutusprosessi, palveluverkosto ja taloudelliset etuudet

·Vertaistuen merkitys

·Valmentajana työyhteisössä ja yrittäjänä

Koulutuksen toteutus

Yhteensä 10 lähipäivää / 2 päivää kuukaudessa. Lisäksi ohjattua itsenäistä opiskelua.

Lähijaksojen välillä yhteensä 4 iltaa työnohjauksellista työskentelyä pienryhmässä.

1. lähijakso 31.8. -1.9.2018
2. lähijakso 21.9 - 22.9.2018
3. lähijakso 19.10. - 20.10.2018
4. lähijakso 30.11. - 1.12.2018
5. lähijakso 18.1. - 19.1. 2019
 
Lähijaksot pe-la n. klo 9 - 15.30
 

Itsenäinen opiskelu

- Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen: Mitä haluan oppia tässä koulutuksessa?
- Oman asiakkaan valmentaminen ja kokemusten reflektointi ryhmässä
- Perehtyminen alan kirjallisuuteen (Kirjallisuusluettelo annetaan koulutuksen alussa)
- Kirjallisuusreflektio

Ohjattuun pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Kouluttajat

Eeva Huhtala, lehtori, YTM/ kehityspsykologia, neuropsykiatrinen valmentaja,
ADHD coach, työnohjaaja

Kirsti Sikkilä, psykiatrian erikoislääkäri

Lisäksi vieraileva luennoitsija ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 20.8.2018 mennessä nettihaku-linkin kautta. Huom. Ilmoittautumisajan päätyttyäkin voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja!

Tieto koulutuksen toteutumisesta ja kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse viimeistään 22.8.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Hinta

1350 € (sis. opetuksen ja materiaalit). Koulutusmaksu voidaan jakaa 2-5 erään.

Tiedustelut

Koulutuksen johtaja Eeva Huhtala, eeva.huhtala@kohtaava.fi, p. 050 5959 103
 
Koulutus- ja viestintäsuunnittelija Kristiina Parkkila, kristiina.parkkila@rko.fi 
p. 050 3420 139