- Raudaskylän Kristillinen Opisto

Perinteinen jäsenkorjaus -koulutus alkaa helmikuussa 2021


Lähijaksojen ajankohdat:

Peruskurssi I     5.-6.2.2021
Peruskurssi II    23.-24.4.2021
Peruskurssi III   24.-25.9.2021
Peruskurssi IV   10.-11.12.2021


Peruskurssia seuraa jatkokurssi (neljä kahden päivänmittaista viikonloppua) sekä erikoistumiskurssi (neljä kahden päivän mittaista viikonloppua).


TÄTÄ ON PERINTEINEN JÄSENKORJAUS


Perinteinen jäsenkorjaus on vanha suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva hoitomenetelmä. Se on perinteistä mobilisaatiohoitoa, joka avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii kaikille. Mobilisaatio tarkoittaa sitä, että hoito on pehmeää, ihmisen luontaisia liikeratoja hyödyntävää, eikä missään tapauksessa nivelten liikeratoja ylittävää tai kipua tuottavaa.

Ennen hoitoa asiakkaalta kysellään hyvin tarkasti hänen lääkityksensä, krooniset sairautensa ja mahdolliset loukkaantumiset. Sen jälkeen tarkistetaan asiakkaan kehon tasapainotekijät ja epätasapainon synnyttämät virheasennot.

Kehon tasapainottaminen aloitetaan aina sen perustuksista, jaloista. Selkä hoidetaan istuen. Eteen- ja taakse taivutuksilla, asiakkaan kanssa yhdessä työskennellen, saadaan nikamat ja syvätkin lihakset liikkuviksi.

Keho on anatominen kokonaisuus varpaista ylöspäin päälakeen asti: kaiken siinä pitäisi olla tasapainossa. Elämän aikana tapaturmat, autokolarit ja vaikkapa kaatumiset voivat aiheuttaa sen, että kineettinen ketjumme, lihastoimintaketjumme, meneekin epätasapainoon. Tällaisista sattumuksista voi seurata lukuisia ongelmia. Lantionkori voi jäädä virheasentoon. Epätasapaino johtaa virhemuutoksiin ylhäällä ja alhaalla kehossa. Väärät lihakset joutuvat silloin ylläpitämään tasapainoa. Eri puolille vartaloa tulee lihaskireyksiä, joista edelleen aiheutuu lisäongelmia.

Nilkat, selkä, polvet ja lonkat, kaikki tuki- ja liikuntaelimistän alueella olevat nivelet ja lihakset kipeytyvät ja aiheuttavat ajan oloon kulumamuutoksia. Näihin kiristyksiin ja virheasentoihin, jopa kroonisiksi muuttuneisiin, apua voi löytyä juuri perinteisestä jäsenkorjauksesta.

Apua kannattaa hakea jäsenkorjauksesta ajoissa, ennen kuin nivelet ovat niin pahoin kuluneet, ettei niihin auta, muu kuin tekonivelen vaihto. 
 

KOULUTUKSEN TAVOITTEET


* Opettaa jälkipolville suomalaista, vuosisatoja vanhaa kulttuuriperintöämme, perinteistä jäsenkorjausta.

* Vanhan perinnehoidon ja kädentaidon kunnioittaminen, säilyttäminen ja kehittäminen.

* Perinteinen jäsenkorjaaja ajattelee, että ihminen on fyysinen, psyykkinen ja henkinen kokonaisuus. Siksi hoitokin on kokonaisvaltaista, ei pelkästään oireisiin ja muutamaan yksityiskohtaan keskittyvää. Hyvä hoitaja osaa tasapainottaa ihmisen tukirangan lihakset ja nivelet pehmeillä, asiakkaalle turvallisilla jäsenkorjausotteilla, sekä hieronta ja mobilisaatiokäsittelyllä. Hänen tehtävänään on myös edistää terveitä elämäntapoja, liikunnan ja terveellisen ravinnon merkitystä, sekä kuunnella ja pyydettäessä neuvoa vaikeassa elämäntilanteessa olevaa asiakasta parhaansa mukaan.

* Edistää jäsenkorjaajien yhteistyötä ja vuorovaikutusta virallisen terveydenhuollon kanssa.

* Tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä. Koulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on TULE-sairauksien riskitekijöiden ennalta ehkäiseminen ja niiden hoitaminen. Sairaspäivien ja työkyvyttömyyden väheneminen säästää huomattavasti kansantaloudellisia varoja. 
 

PERUSKOULUTUS

Kurssille osallistuvan täytyy olla täysi-ikäinen, muita pääsyvaatimuksia ei ole. Perinteisen jäsenkorjauksen peruskurssi on neliosainen ja se käydään läpi noin vuoden sisällä.  Kursseilla opetellaan havainnoimaan kehoa ja löytämään siitä epätasapainotekijöitä sekä Perinteisen jäsenkorjauksen perusotteet. Opiskelijat hoitavat kursseilla toisiaan. Jokaiselta kurssilta saadaan  etätehtävä, joka palautetaan ennen seuraavaa jaksoa. Teoriaosuuksien osaaminen osoitetaan kotitentillä, joka palautetaan ennen jatkokurssi 1:lle osallistumista. Lisäksi opiskellaan anatomiasta luusto suomeksi. Peruskurssien päättyessä opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 90 tuntia hoitotyötä. Neljä peruskurssijaksoa käytyään opiskelija osaa hoitaa asiakkaan perinteisen jäsenkorjauksen otteilla.

Kouluttajat:

Kaisu Niiranen
sairaanhoitaja, luontaishoitaja, koulutettu hieroja, koulutettu perinteinen jäsenkorjaaja. www.luontaishoitolakaisuniiranen.net

Reeta Ylikoski
koulutettu hieroja, koulutettu perinteinen jäsenkorjaaja. www.helmikka.fi

Hinta:

200 € / vkl + materiaalimaksu 20 € sisältäen värikuvallisen kirjallisen materiaalin ja muistitikulle ladattavat videot kurssien otteista.

Kurssilainen hankkii itse mm. hierontapöydän ja jakkaran.
 

Ilmoittautuminen:

Sitovat ilmoittautumiset 21.1.2021 mennessä opiston sähköiseen hakupalveluun (linkki oikealla yläkulmassa).
 
Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.
 
Koulutukseen otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
 

Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija Päivi Kääntä-Piispanen
p. 044 7427 622, paivi.kaanta-piispanen@rko.fi


 
 
 
Peruskurssia seuraa:

JATKOKOULUTUS

Kurssin pääsyvaatimuksena on peruskoulutusjaksojen suorittaminen. Jatkokoulutus on neliosainen. Jatkokurssit syventävät Perinteisen jäsenkorjauksen tietoja ja taitoja niitä hiomalla ja vahvistamalla. Harjoitushoitoja tekemällä oppilas on omaksunut ja oppinut uusien työkalujen ja tekniikoiden käytön. Nyt hän pystyy paremmin keskittymään asiakkaan ongelmien visuaaliseen havainnointiin ja käsien aistimusten kehittämiseen sekä sisäistämään lisää uusia hoitotekniikoita.  Ergonomiaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Opiskelijat hoitavat kursseilla toisiaan.

Jokaiselta kurssilta saadaan etätehtävä, joka palautetaan ennen seuraavaa jaksoa. Anatomiasta opiskellaan pinnalliset lihakset suomeksi.  Jatkokurssien päättyessä pitäsi olla suoritettuna vähintään 120 tuntia hoitotyötä. Teoriaosuuksien osaaminen osoitetaan kotitentillä, joka palautetaan ennen erikoistumiskurssi 1:lle osallistumista.
 

ERIKOISTUMISKOULUTUS

Pääsyvaatimuksena on perus- ja jatkokurssien suorittaminen. Erikoistumiskoulutus on viisiosainen. Koulutuksen aikana kartutetaan oppilaiden tietämystä vanhoista kansanparannusmenetelmistä. Koulutuksessa käsitellään erilaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä vammoja, niiden aiheuttamia oireita ja hoitamista.

Kurssilla perehdytään myös sisäelimistä säteileviin kipuihin. Oppilaat opetetaan valmistamaan suomalaiseen perinteeseen kuuluvia hoitotuotteita. Jokaisella osiolla oppilaat antavat ulkopuolisille asiakkaille Perinteisen jäsenkorjauksen hoidon.
Kahdella ensimmäisellä erikoistumiskurssilla oppilaille jaetaan kotiin etätehtävät. Anatomiasta opiskellaan erikoistumiskurssi 1-2 aikana nivelet, verenkiertoelimistä, imunestekierto, hermosto, liikesuunnat sekä sijaintia ja suuntaa ilmaiseva sanasto. Kolmannen ja neljännen osion aikana tehdään kirjallinen lopputyö.

Näyttökoe on erikoistumiskurssien viimeisin jakso. Siihen osallistuminen edellyttää, että kaikki etätehtävät, tenttit ja harjoitushoidot on merkitty opintokirjaan hyväksytysti suoritetuksi. Näyttökoe koostuu näyttöhoidosta ulkopuoliselle asiakkaalle ja suullisesta tentistä.