Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -menetelmä - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä (ESY)
–menetelmä 8.1.–17.6.2020

Sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille, nuorten ja aikuisten parissa toimiville


Huom! Koulutuksen aloitus siirtyy myöhempään ajankohtaan keväällä 2020. Uudet päivämäärät vahvistetaan lähiaikoina.

Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä –menetelmän koulutus sopii nuorten ja aikuisten kanssa pitkäkestoisesti työskenteleville ammattilaisille, kuten lastensuojelun jälkihuollon, aikuissosiaalityön sekä päihdetyön sosiaalityöntekijöille ja ohjaajille, koulukuraattoreille, ammatillisille tukihenkilöille ja yksilövalmentajille.

Menetelmä on kehitetty sosiaalisen kuntoutuksen yksilötyötä ohjaavaksi välineeksi. Koulutus tarjoaa sekä teoreettista että käytännöllistä opetusta yksilökohtaisesta muutostyöstä ja vaikuttavuuden arvioinnista. Koulutus sisältää teoriaosuudet holistisesta ihmiskäsityksestä, situaatiosta, suhdeperustaisuudesta, dialogisuudesta, muutostyöstä ja vaikuttavuuden arvioinnista.

Koulutuksessa on myös valmentavat osuudet palvelutarpeen arviontiin, tavoitteiden asettamiseen ja suunnitelman laatimiseen sekä muutoksen seurantaan. Koulutuksen aikana menetelmän käyttöä harjoitellaan omassa arjen työssä.

Koulutuksessa korostuu omaa työtä tutkiva ja kehittävä työote. Koulutuksen käytyään osallistuja saa valmiudet käyttää Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -menetelmää osana ammattinsa harjoittamista.

Koulutuksen toteutus

Yhteensä 7 lähipäivää puolen vuoden aikana. Lähijaksojen välillä osallistuja harjoittelee menetelmään käytännössä yhden asiakkaan kanssa. Lähipäivien välissä on mahdollisuus työnohjaukselliseen etäohjaukseen TEAMS-ympäristössä.

Lähiopetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä pari- ja pienryhmätyöskentelystä.

Lähiopetuspäivät

  • 8. - 9.1.2020
  • 30. - 31.1.2020
  • 12. - 13.3.2020
  • 17.6.2020

Itsenäinen opiskelu

  • Oman asiakkaan valmentaminen
  • Kokemusten reflektointi

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä nuorten aikuisten tai aikuisten parissa. Koulutus soveltuu erityisen hyvin sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä myös muille kuntoutuksellista työtä tekeville, kuten ammatillisille tukihenkilöille, yksilövalmentajille ja eri kuntoutuspalveluiden työntekijöille.

Kouluttaja

Timo Hankosalo; sosiaalityön erityisasiantuntija, aikuiskouluttaja, YTM/ laillistettu sosiaalityöntekijä.

Hakeminen

Nettihakulinkin kautta tältä sivulta 13.12.2019 mennessä.

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on kiinnostus menetelmän omaksumiseen sekä valmius käyttää menetelmää koulutuksen aikana yhden asiakkaan kanssa ja jakamaan siitä kokemuksia.

Koulutukseen mahtuu maks. 15 henkilöä. Koulutus toteutuu, mikäli minimiosallistujamäärä (10 henkilöä) täyttyy.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Hinta

Koulutuksen hinta on 990 € (sis. opetuksen ja materiaalit). Koulutusmaksu voidaan jakaa 2-4 erään.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi tai p. 050 4691 891