Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen

18.3.2022 klo 9–16

KOULUTUS TOTEUTUU  – VIELÄ EHDIT ILMOITTAUTUA MUKAAN!

Koulutuksen sisältö

Tulevaisuuden työelämä on entistä pirstaleisempaa ja haasteet oman osaamisen suhteen kasvavat. Omaa osaamista on opittava tunnistamisen lisäksi sanoittamaan ja muokkaamaan erilaisiin työtehtäviin ja rooleihin läpi työuran. Tämä koulutuspäivä auttaa osaamishaasteiden pilkkomisessa, voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisessa sekä erilaisten persoonallisten oppimistyylien vahvistamisessa.

Saat ohjaajana / valmentajana välineitä asiakkaan osallistamiseen, tavoitteiden asetteluun sekä tavoitteisiin sitoutumisen arviointiin. Opit myös hyödyntämään ohjaustilanteissa esiin nousevia tuen tarpeita positiivisella ja selkeällä tavalla. Saat käyttöösi käytännön työssä näihin haasteisiin kehittämämme kasvun talo mallin sekä muita osaamishaasteiden ohjaustyötä sujuvoittavia ajatuksia. Koulutuspäivän teoria ammentaa aineksia monesta eri lähteestä ja puhumme myös aikuisiän kehityspsykologiasta.

Koulutuksen kohderyhmä

Kuntoutusohjaajat, erityisohjaajat, uravalmentajat ja muut osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet valmentajat.

Kouluttajat

Heidi Härkönen – johdon työnohjaaja ja Coach CSLE® Tarvekeskeinen kouluttaja sekä Jari Härkönen – psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja.

Koulutuksen hinta

165 € sisältäen opetuksen ja materiaalit. Ruokailut erikseen,

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 4.3.2022 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi tai p. 050 4691 891

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää