Valitse sivu

Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen

18.3.2022 klo 9–16

Koulutuksen sisältö

Tulevaisuuden työelämä on entistä pirstaleisempaa ja haasteet oman osaamisen suhteen kasvavat. Omaa osaamista on opittava tunnistamisen lisäksi sanoittamaan ja muokkaamaan erilaisiin työtehtäviin ja rooleihin läpi työuran. Tämä koulutuspäivä auttaa osaamishaasteiden pilkkomisessa, voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisessa sekä erilaisten persoonallisten oppimistyylien vahvistamisessa.

Saat ohjaajana / valmentajana välineitä asiakkaan osallistamiseen, tavoitteiden asetteluun sekä tavoitteisiin sitoutumisen arviointiin. Opit myös hyödyntämään ohjaustilanteissa esiin nousevia tuen tarpeita positiivisella ja selkeällä tavalla. Saat käyttöösi käytännön työssä näihin haasteisiin kehittämämme kasvun talo mallin sekä muita osaamishaasteiden ohjaustyötä sujuvoittavia ajatuksia. Koulutuspäivän teoria ammentaa aineksia monesta eri lähteestä ja puhumme myös aikuisiän kehityspsykologiasta.

Koulutuksen kohderyhmä

Kuntoutusohjaajat, erityisohjaajat, uravalmentajat ja muut osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet valmentajat.

Kouluttajat

Heidi Härkönen – johdon työnohjaaja ja Coach CSLE® Tarvekeskeinen kouluttaja sekä Jari Härkönen – psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja.

Koulutuksen hinta

xxx € sisältäen opetuksen ja materiaalit. Ruokailut erikseen,

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 4.3.2022 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi tai p. 050 4691 891

Tulossa:

Realiteettiterapia

Realiteettiterapia tarjoaa käytännöllisen, helposti omaksuttuvan ohjaustyön mallinnuksen, joka sopii myös haastavien asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Koulutuspäivässä opit tunnistamaan motivaation taustalla olevia perustarpeita ja tukemaan asiakkaan pysyviin muutoksiin johtavia käyttäytymisen valintoja. Saat käyttöösi myös kaksi erilaista tapaa tunnistaa perustarpeita, mikä auttaa koulutuksen annin käyttöönotossa asiakastyössä ja omassa työssä laajemminkin.

lue lisää

Kognitiiviset menetelmät mielenterveys- ja päihdetyössä

Koulutuksesta saat yleistietoa psykoterapioista ja kognitiivisesta psykoterapiasta sekä kognitiivisen psykoterapian soveltamisesta päihdetyössä. Koulutuksessa tutustutaan mm. vääristyneisiin uskomuksiin ja vaihtoehtoisten näkökulmien löytämiseen niille, riippuvuuksia ylläpitäviin vihjeisiin, retkahdusten ehkäisyyn sekä jämäkkyyden kehittämiseen.

lue lisää