Opiston juuret – Raudaskylän Kristillisen Opiston taustaa

Raudaskylän Kristillisen Opiston juuret ovat Kalajokilaakson herännäisyydessä. Maaseudun heränneet vanhemmat näkivät tarpeelliseksi taata lapsilleen yleissivistävän ja käytännön taitoihin valmentavan koulutuksen, joka tapahtui kotien arvomaailman ja vakaumuksen mukaisesti. 1900-luvun alun kasvatus kiteytyi kolmeen sanaan: koti, uskonto ja isänmaa. Ihmisistä haluttiin kasvattaa sekä taivaan kansalaisia että kunnon kansalaisia isänmaan rakennukseksi.

 

Opiston johtajat ja myöhemmin rehtorit:

 1.  Juho Kytömäki 1920-1954
 2. Lauri Tuomi 1954-1957
 3. Jukka Malmivaara 1957-1967
 4. Niilo Kankaanpää 1967-1972
 5. Matti Pesonen 1972-1977
 6. Toivo Ruotsalainen 1977-1984
 7. Ouri Mattila 1984-1988
 8. Tuomo Kälviä 1988-1990
 9. Juhani Harju 1990 -1996
 10. Ilkka Mattila 1996-2001
 11. Simo Juntunen 2001-2004
 12. Jukka Hautala 2004-2019
 13. Pekka Härkönen 2019-