Valitse sivu

Ihmisen kokoinen – arvot ja visio

Opistomme visio on olla kestävän kehityksen kansanopisto. Sitä kohti olemme pienin askelin astelleet koulumme ja työpaikkamme arjessa jo reilut sata vuotta. Matka ja tavoite ovat elämän mittaisia.

Kestävän kehityksen täytyy olla ihmisen kokoinen, sellainen, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa maailmaan. Yksin ja yhdessä.

Kaikessa koulutuksessa ja toiminnassamme on johtoajatuksena visiomme kestävän kehityksen opistosta. Kestävä kehitys liittyy kulttuurin, sosiaalisen toiminnan, luonnon ja talouden näkökulmien huomioon ottamiseen yksilön ja yhteisön toiminnassa. Toimintamme rakentuu sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen periaatteiden varaan.

Opiston ydintehtävänä on tarjota kohtaamis-, kasvu- ja oppimisyhteisö ihmisille, jotka etsivät paikkaansa globaalin ja paikallisen välisessä jännitekentässä.

Keskeisiä arvojamme ovat paikallisen identiteetin vahvistaminen, aktiivinen kansalaisuus sekä rohkaiseminen yksinkertaiseen elämäntapaan. Tavoitteena on ihmisen kokoisten valintojen kautta syntyvä arjen kestävä kehitys.

Kuvatut arvot nousevat sekä opiston perinteestä (kansanopisto, herännäisyys, kristillis-humanistinen sivistys) että globalisaation asettamista haasteista.

Opiskelijamme tulevat eri suunnista läheltä ja kaukaa erilaisine tavoitteineen. Tavoitteenamme on, että he mieltävät olevansa osa yhteistä maailmankylää. Kysymyksemme ja huolemme ovat paljolti hyvin samankaltaisia mutta myös toisiaan rikastuttavia ja yhteisiin pyrkimyksiin inspiroivia.