Opintojen tukeminen - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Koulutus-tarjonta > Opintososiaaliset etuudet > Opintojen tukeminen

Opintojen tukeminen

- 17-vuotta täyttäneellä päätoimisella opiskelijalla on oikeus opintotukeen (alle 17-vuotiaalla ei, koska saa lapsilisää)

- Sisäoppilaitoksessa suoritetut lukio-opinnot katsotaan aina päätoimisiksi


- Lukio-opiskelijoilla on oikeus koulumatkatukeen (= päivittäisiä koulumatkoja tuetaan), mikäli eivät asu opistolla.


- Kympeillä ei ole oikeutta koulumatkatukeen, koska ko. laki koskee vain lukio-opintoja ja ammatillista toista astetta (sekä eräin edellytyksin erityislinjaa). Koulumatkatuen sijaan kymppiluokkalaisilla on oikeus ilmaiseen asuntolapaikkaan.

Lisätietoja opintotoimistostamme:

p. 050 5714156
toimisto@rko.fi