Raudaskylän Kristillinen Opisto | Ammatillinen koulutus - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Ammatillinen koulutus Raudaskylässä

Näyttötutkinto on hieno mahdollisuus aikuiselle oppijalle. Näyttötutkinnon suorittanut on oman alansa ammattilainen, joka osoittaa ammattitaitonsa työelämässä tapahtuvissa näytöissä.

Yrityksille näyttötutkinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää henkilöstönsä osaamista. Näyttötutkintojen kautta on mahdollisuus myös rekrytoida uutta henkilöstöä.

Näyttötutkinnoissa opetusjärjestelyt ovat joustavia ja koulutuksessa otetaan huomioon aikuisen opiskelijan lähtökohdat. Koulutuksen voi suorittaa omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksenjärjestäjä on Raudaskylän Kristillinen Opisto (lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2018 alkaen). Mikäli haluat suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, ota yhteys Jani Isokääntään tai Jaana Kyllöseen.

Mitä tarkoittaa näyttö ja näyttötutkinto?

Ammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintona. Se on erityisesti aikuisille suunniteltu tapa suorittaa tutkinto.

Käytännössä näyttö tarkoittaa osaamisen osoittamista oikeissa työtehtävissä, oikeassa työpaikassa, itsenäisesti. Se on siis työskentelyä esim. suntion työtehtävissä. Osaamisen arvioivat alan ammattilaiset, työnantajat, työntekijät ja oppilaitoksen edustajat.

Mitä on työpaikalla tapahtuva koulutus?

Se on tavoitteellista oppimista oikeissa työtehtävissä alan ammattilaisen ohjauksessa työpaikoilla.

Mitä on lähiopetus?

Lähiopetus on kontaktiopetusta eli monenlaista opiskelua oppilaitoksessa. Se voi olla myös tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja yhdessä. Lähiopetusjaksot ovat yleensä kerran-kahdesti kuukaudessa, 2 – 3 päivää kerrallaan.

Mitä on itsenäinen opiskelu?

Itsenäinen opiskelu on kotona tapahtuvaa opiskelua kuten tiedonhankintaa, alan kirjallisuuden ja ammattilehtien lukemista sekä kirjallisia tehtäviä.

Mikä on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma?

HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Tutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen, koulutus, työkokemus ja harrastuneisuus otetaan opintoja suunniteltaessa huomioon.

Lukiseulatesti näyttötutkinto-opiskelijalle

Kaikilla opistolla opintonsa aloittavilla näyttötutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua lukiseulaan.Testin avulla kartoitetaan opiskelijoiden mahdollinen erityisen tuen tarve esimerkiksi luetun ymmärtämisen tai teknisen lukemisen osalta. Näin myös ammatillisessa koulutuksessa voimme vastata paremmin opiskelijoiden mahdolliseen tuen tarpeeseen. Lukiseulan tuloksen perusteella yksittäinen opiskelija on oikeutettu esimerkiksi lisäaikaan tai ohjaukseen näytöissä ja kirjallisten tehtävien suorittamisessa. Myös vaihtoehtoisia suoritus- ja opetusmenetelmiä voidaan tällä perusteella kehittää.

Terveydentilavaatimukset

Tutustu tutkinnon terveydetilavaatimuksiin: Sora-lainsäädäntö!
 

Hae ammattitutkintostipendiä! Lue lisää


- Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto >

- Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto >