Nuoria osallistavaa viestintää

Nuorten vertaistiedottamisen ja -viestinnän perusteet tutuksi

4.10.2021 klo 17–20

Koulutuksen sisältö

Mediakulttuuri ja erilaiset digitaaliset ympäristöt mahdollistavat nuorten itseilmaisun ja omaehtoisen tuottamisen sekä antavat heille mahdollisuuden vaikuttaa monin tavoin heille itselle tärkeisiin asioihin. Sosiaalinen media ja nykyteknologia antavatkin paljon mahdollisuuksia nuoria osallistavan vertaistiedottamisen ja -viestinnän sekä mediakasvatuksen toteuttamiseen.

Koulutuksessa tutustutaan mediakasvatuksen, sosiaalisen median ja nuorten tieto- ja neuvontatyön perusteisiin, nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen digiympäristöissä sekä nuorten vertaistiedottamisen ja -viestintään. Koulutuksessa saa käytännön vinkkejä ja ideoita nuoria osallistavan viestintä- ja mediatoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen sekä kasvokkain että etänä.

Koulutus on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti nuorten parissa toimiville ammattilaisille kuten nuorisotyöntekijöille, seurakuntien nuorisotyönohjaajille sekä nuorten toimintaa järjestävien yhdistysten ja järjestöjen työntekijöille.le.

Koulutuksen tavoitteet

  • Osallistuja tuntee mediakasvatuksen sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön perusteita ja kasvatuksellisia lähtökohtia
  • Osallistuja tietää, mitä nuorten vertaistiedottaminen ja -viestintä ja millä eri tavoin sitä on toteutettu eri puolilla Suomea. Osallistuja saa käytännönläheisiä vinkkejä tämän kaltaisen toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Osallistuja saa ideoita nuorten vertaistiedottamiseen ja -viestintään liittyvän toiminnan järjestämiseen niin kasvokkain, etänä kuin myös nk. hybridimallilla (sekä kasvokkain että etänä).
  • Osallistuja saa käytännön ideoita ja vinkkejä nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseen digiympäristöissä
  • Osallistuja tutustuu sosiaalisen median määritelmiin ja sosiaalisen median palveluiden antamiin mahdollisuuksiin kasvatustyön kentällä

Kohderyhmä

Nuorisotyöntekijät, yhdistysten ja järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Kouluttaja

Yhteisöpedagogi (AMK) Minna Koirikivi.

Koulutuksen hinta

130 € / hlö (sis. alv 24%). Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 13.9.2021 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole 13.9.2021 mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Koulutuksen perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Kouluttaja Minna Koirikivi, info@minnakoirikivi.com
  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi, 050 4691 891

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää