Valitse sivu

NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

3.9. – 15.1.2021

Koulutuksen sisältö

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus sopii henkilölle, joka kohtaa työssään lapsia, nuoria tai aikuisia, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään (ADHD, autismin kirjo) liittyviä tuen tarpeita tai muista kuin neurologisista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä. Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. lapsen tai nuoren käyttäytymisen haasteet, keskittymisen hankaluudet, oppimisvaikeudet tai mielenterveyden ja riippuvuuksien ongelmat.

Yksilölähtöisen ohjauksen lisäksi koulutuksessa perehdytään myös yhteisöllisiin ratkaisukeskeisiin toimintatapoihin – mm. ratkaisukeskeinen päiväkoti, koulu tai perhekoti.

Koulutus sisältää kattavan teoriaosuuden neuropsykiatrisen oireiston lääketieteellisestä tunnistamisesta, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn psykologiasta sekä ratkaisukeskeisyyden perusteista.

Koulutuksessa korostuu omaa työtä tutkiva sekä itseään ja toimintaansa reflektoiva ote.

Koulutuksen käytyään osallistuja saa valmiudet toimia itsenäisenä Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,-nuorten ja -aikuisten parissa.

Koulutus soveltuu erityisen hyvin opettajille, varhaiskasvatuksen työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille ja lastensuojelun parissa toimiville.

Koulutuksen toteutus:

Yhteensä 10 lähipäivää/ 2 päivää kuukaudessa. Lähijaksojen välillä työnohjauksellista työskentelyä pienryhmässä.

  • 3. – 4.9.2021
  • 1. – 2.10.2021
  • 5. – 6.11.2021
  • 3. – 4.12.2021
  • 14. – 15.1.2022

Itsenäinen opiskelu:

  • Oman asiakkaan valmentaminen ja kokemusten reflektointi ryhmässä
  • Perehtyminen alan kirjallisuuteen (Kirjallisuusluettelo annetaan koulutuksen alussa)
  • Ohjattuun pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Kouluttaja

Eeva Huhtala; koulutuksen johtaja, lehtori, YTM (kehityspsykologia), neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja.

Lassi Huhtala, KM, erityisluokanopettaja

Lähiopetus koostuu erityisopetuksen ja psykologian alan asiantuntijaluennoista, kokemuspuheenvuoroista sekä psykiatrin/neurologin luennosta.

Koulutuksen hinta

1 400 € / hlö. Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit. Koulutusmaksu voidaan jakaa 2-5 erään.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 28.08.2021 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta. Koulutukseen mahtuu max. 20 hlöä.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole 28.08.2021 mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Koulutuksen johtaja Eeva Huhtala, eeva.huhtala@kohtaava.fi, p. 050 5959 103
  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi tai p. 050 4691 891

Tulossa:

Suntioiden koulutuspäivät

Ajankohtaista asiaa ja hyödyllisiä luentoja kirkonpalvelutyötä tekeville (suntiot ja vahtimestarit) sekä seurakunta- ja hautauspalvelualalla toimiville.

lue lisää

Luontokuvista tarinaksi

Kurssin aikana kuvataan kesäisissä Raudaskylän maisemissa Paavo Hamusen ohjauksessa eri aihealueita luovan luontokuvauksen hengessä sekä opetellaan kuvaesityksen ja kuvallisen tarinan tekemistä.

lue lisää

GAS-menetelmäkoulutus verkossa

GAS-menetelmäkoulutus toteutetaan Kelan koulutussuunnitelman mukaisesti ja siinä käydään läpi GAS-menetelmän perusteita, motivaation merkitystä tavoitteellisessa kuntoutuksessa, tavoitteen laatimisen prosessia sekä moniammatillisen työskentelyn ja haastattelumenetelmien perusteita.

lue lisää

Asiakkaan kunnioittava kohtaaminen

Työ tuntevien ihmisten parissa tuntevana ihmisenä voi haastaa sekä omaa uskallusta että jaksamista kohtaamistilanteissa. Koulutuksessa pääset pohtimaan, miksi asiakkaan kohtaaminen kunnioittavasti ja lämpimästi, ihminen ihmisenä, on olennaista jokaisessa kohtaamistilanteessa.

lue lisää

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle.

lue lisää