Valitse sivu

NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)

3.9.2021 – 15.1.2022 hybriditoteutuksena Raudaskylällä ja verkossa

Koulutuksen sisältö

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus sopii henkilölle, joka kohtaa työssään lapsia, nuoria tai aikuisia, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään (ADHD, autismin kirjo) liittyviä tuen tarpeita tai muista kuin neurologisista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä. Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisiä ajattelutapoja ja konkreettisia keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa arjen tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. lapsen tai nuoren käyttäytymisen haasteet, keskittymisen hankaluudet, oppimisvaikeudet tai mielenterveyden ja riippuvuuksien ongelmat.

Yksilölähtöisen ohjauksen lisäksi koulutuksessa perehdytään myös yhteisöllisiin ratkaisukeskeisiin toimintatapoihin – mm. ratkaisukeskeinen päiväkoti, koulu tai perhekoti.

Koulutus sisältää kattavan teoriaosuuden neuropsykiatrisen oireiston lääketieteellisestä tunnistamisesta, toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn psykologiasta sekä ratkaisukeskeisyyden perusteista.

Koulutuksessa korostuu omaa työtä tutkiva sekä itseään ja toimintaansa reflektoiva ote.

Koulutuksen käytyään osallistuja saa valmiudet toimia itsenäisenä Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,-nuorten ja -aikuisten parissa.

Koulutus soveltuu erityisen hyvin opettajille, varhaiskasvatuksen työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille ja lastensuojelun parissa toimiville.

Koulutuksen toteutus:

Yhteensä 10 lähipäivää/ 2 päivää kuukaudessa. Lähijaksojen välillä työnohjauksellista työskentelyä pienryhmässä. Lähijaksot pidetään Raudaskylällä, mutta niihin on mahdollista osallistua myös verkon kautta (hybridikoulutus).

 • 3. – 4.9.2021
 • 15. – 16.10.2021
  (15.10. Anita Puustjärven luentopäivä: Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt – tunnistaminen ja tukemisen keinot. ADHD, autismikirjon häiriöt, Tourette ja aistitiedon käsittelyn vaikeudet lapsuudesta aikuisuuteen.)
 • 5. – 6.11.2021
 • 3. – 4.12.2021
 • 14. – 15.1.2022

Itsenäinen opiskelu:

 • Oman asiakkaan valmentaminen ja kokemusten reflektointi ryhmässä
 • Perehtyminen alan kirjallisuuteen (Kirjallisuusluettelo annetaan koulutuksen alussa)
 • Ohjattuun pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Kouluttajat

Eeva Huhtala; koulutuksen johtaja, lehtori, YTM (kehityspsykologia), neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja.

Lassi Huhtala, KM, erityisluokanopettaja

Lähiopetus koostuu erityisopetuksen ja psykologian alan asiantuntijaluennoista, kokemuspuheenvuoroista sekä psykiatrin/neurologin luennosta.

Koulutuksen hinta

1 400 € / hlö. Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit. Koulutusmaksu voidaan jakaa 2-5 erään.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 20.08.2021 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta. Koulutukseen mahtuu max. 20 hlöä.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole 20.08.2021 mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

 • Koulutuksen johtaja Eeva Huhtala, eeva.huhtala@kohtaava.fi, p. 050 5959 103
 • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi tai p. 050 4691 891

Tulossa:

Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen

Tulevaisuuden työelämä on entistä pirstaleisempaa ja haasteet oman osaamisen suhteen kasvavat. Omaa osaamista on opittava tunnistamisen lisäksi sanoittamaan ja muokkaamaan erilaisiin työtehtäviin ja rooleihin läpi työuran. Koulutuspäivä auttaa osaamishaasteiden pilkkomisessa, voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisessa sekä erilaisten persoonallisten oppimistyylien vahvistamisessa.

lue lisää

Realiteettiterapia

Realiteettiterapia tarjoaa käytännöllisen, helposti omaksuttuvan ohjaustyön mallinnuksen, joka sopii myös haastavien asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Koulutuspäivässä opit tunnistamaan motivaation taustalla olevia perustarpeita ja tukemaan asiakkaan pysyviin muutoksiin johtavia käyttäytymisen valintoja. Saat käyttöösi myös kaksi erilaista tapaa tunnistaa perustarpeita, mikä auttaa koulutuksen annin käyttöönotossa asiakastyössä ja omassa työssä laajemminkin.

lue lisää

Kognitiiviset menetelmät mielenterveys- ja päihdetyössä

Koulutuksesta saat yleistietoa psykoterapioista ja kognitiivisesta psykoterapiasta sekä kognitiivisen psykoterapian soveltamisesta päihdetyössä. Koulutuksessa tutustutaan mm. vääristyneisiin uskomuksiin ja vaihtoehtoisten näkökulmien löytämiseen niille, riippuvuuksia ylläpitäviin vihjeisiin, retkahdusten ehkäisyyn sekä jämäkkyyden kehittämiseen.

lue lisää