Lapsia osallistavaa peli- ja mediakasvatusta

7. – 8.9.2021 klo 9–14

Koulutuksen sisältö

Lasten kiinnostus digitaalisiin peleihin, pelaamiseen ja erilaisiin mediaympäristöihin näkyy nykyään vahvasti päiväkotien ja esikoulujen arjessa. Entistä useampi lapsi harrastaa pelaamista ja viettää aikaa digilaitteiden parissa, mikä heijastuu hoitopäivän ajan leikkeihin ja puheenaiheisiin. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat tänä päivänä myös mediakasvattajia – heidän on hyvä tuntea lasten peli- ja mediamaailmaa ja pelikulttuuria, niihin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita sekä osata viedä tätä tietoa käytännön tasolle kasvatuksellisen ja tavoitteellisen toiminnan muodossa.

Koulutuksessa syvennytään lapsia osallistavaan peli- ja mediakasvatukseen. Koulutuksessa käydään läpi peli- ja mediakasvatuksen perusteita ja keskeisiä käsitteitä. Koulutuksessa tutustutaan digitaaliseen pelaamiseen ja peleihin sekä lasten pelikulttuuriin ja media-arkeen. Koulutuksessa annetaan käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita peli- ja mediakasvatuksen toteuttamiseen käytännössä sekä digitaalisten työkalujen tuomista luontevaksi osaksi päiväkodin tai esikoulun toimintaa.Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille (lastentarhanopettajat, esikouluopettajat, ohjaajat jne.).

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille; lastentarhanopettajat, esikouluopettajat, ohjaajat jne.

Kouluttaja

Kasvatustieteen kandidaatti Niina Heikkinen ja yhteisöpedagogi (AMK) Minna Koirikivi.

Koulutuksen hinta

220 € / hlö. Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit.

Kahden koulutuspäivän ruokailupaketti (lounas ja kahvi kurssipäivinä) 23 € /hlö tai täysihoito 2hh 75 € /hlö tai 1hh 105 € /hlö.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 17.8.2021 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole 6.8.2021 mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Koulutuksen perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Kouluttaja Minna Koirikivi, info@minnakoirikivi.com
  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi, 050 4691 891

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää