Esi- ja alkuopetus 25 op (OY)

Järjestämme yhteistyössä Oulun yliopiston (OY) avoimen yliopiston kanssa opintokokonaisuuden Esi- ja alkuopetus 25 op. Ilmoittautuminen 12.8.2022 mennessä!

Opintojaksot suoritettuaan osaat mm.:

 • perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta
 • tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin piirteiden sekä motivaation, minäkuvan ja itsesäätelytaitojen merkityksen oppimiselle
 • suunnitella ja toteuttaa esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana
 • monipuolisesti erilaisia arvioinnin menetelmiä ja toimintatapoja esiopetuksessa ja alkuopetuksen luokilla
 • tunnistaa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen vaikuttavat tekijät
 • opettaa, ohjata ja tukea esi-ja alkuopetusikäisen lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimista
 • kuvata ja tunnistaa esi- ja alkuopetusikäisten lapsen matemaattisten taitojen kehittymisen vaiheita
 • selittää ympäristön havainnoinnin merkityksen osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä
 • opettaa, ohjata ja tukea esi- ja alkuopetusikäisen lapsen matemaattisten ja luonnontieteellisten taitojen ja ajattelun kehittymistä
 • tunnistaa esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitoaineiden opettamisen erityispiirteet ja soveltaa niitä käytäntöön
 • käyttää taito- ja taideaineita lapsen ajattelun, ilmaisun, luovuuden ja mielikuvituksen kehittäjänä
 • tunnistaa soveltuvia keinoja hyödyntää lapsikeskeisen pedagogiikan työtapoja sekä erilaisia arvioinnin menetelmiä esi- ja alkuopetuksen luokkien 1-2 opetussuunnitelmien mukaan
 • havainnoida vuorovaikutusta lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä edistää vuorovaikutusta oman toimintansa kautta
 • soveltaa lapsikeskeisiä työtapoja
 • soveltaa yhteisopettajuuden työtapoja
 • tunnistaa ja soveltaa kotien ja eri ammattilaisten kanssa toteutettavan yhteistyön työtapoja.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta 5 op. 

Lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.
Lähiluennot:
2.9. klo 17.00–21.00
3.9. klo 9.00–15.00,
30.9. klo 17.00–21.00
1.10. klo 9.00–15.00
Opettaja: Taina Kyrönlampi
HUOM! Ennakkotehtävä lähetetään ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen opintojen alkua.

Esi- ja alkuopetuksen tutkiva ja leikkivä lapsi I : Äidinkieli ja sanataide 5 op. 

Lähiopetusta, ryhmä- ja yksintyöskentelyä.
Lähiluennot:

7.10. klo 17.00-21.00
8.10. klo 9.00-16.00

Etäluennot:
14.10. klo 17.00–21.00
15.10. klo 9.00–16.00
21.10. klo 17.00–21.00
22.10.klo 9.00–16.00
28.10. klo 17.00-21.00
29.10. klo 9.00-16.00
Opettaja: Tiina Perämäki

Esi- ja alkuopetuksen tutkiva ja leikkivä lapsi II: Matematiikka ja luonnontieteet 5 op.

Luentoja ja pienryhmätyöskentelyä.
Lähiluennot, luonnontieteet:
18.11. klo 17.00-21.00
19.11. klo 9.00-16.00
9.12. klo 17.00
10.12. klo 9.00-16.00
Opettaja: Anne Jäkäläniemi

Luennot, matematiikka:
11.11. klo 17.00- 20.
12.11. klo 9.00-16.00.
25.11. klo 17.00-20.
26.11. klo 9.00-16.00
Opettaja:
Marja-Kaisa Kortesalmi

Taide- ja taitokasvatus kehityksen ja oppimisen tukena 5 op.

Lähitapaamisia, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.
Ajankohdat: Kevätlukukausi 2023. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.
Musiikki 10 h, Henna Nabb
Kuvataide 10 h, Sanna-Mari Prittinen
Liikunta 10 h, Suvi-Tuuli Pieskä
Käsityö 10 h, Ulla Piiponniemi

Esi – ja alkuopetuksen tutkiva oppiminen 5 op.

Lähitapaamisia, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.
Ajankohta: Kevätlukukausi 2023. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Opettaja: Emilia Hiltunen

Opetussuunnitelma: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/27917

Opintojen lähiopetus sekä tentit järjestetään Raudaskylän Kristillisellä Opistolla. Opetusta voi olla sekä arkipäivisin, arki-iltaisin että viikonloppuisin.
Aikataulut ja opintokokonaisuuden hinta tarkentuvat kevään 2022 aikana.
Muutokset mahdollisia.

Kustannukset

Opiskelu on maksullista. Koulutuksen hinta on 1990 € ja se on mahdollista maksaa erissä.

Opistolla on mahdollista majoittua lähijaksojen aikana. Kysy majoitusvaihtoehdoista infostamme; p. 08 4276 200 tai info@rko.fi .

 

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 12.8.2022 mennessä oikeassa yläkulmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia (8 henkilöä) on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole ilmoittautumisajan päättyessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Anna-Liisa Pieskä; P.040 1684 166, anna-liisa.pieska@rko.fi

Esi- ja alkuopetus:

Lisätietoja:

Anna-Liisa Pieskä
koulutussuunnittelija

 • P.040 1684 166
 • anna-liisa.pieska@rko.fi