Avoimen yliopiston arvosanaopinnot

Esi- ja alkuopetus 25 op (OY)

Järjestämme yhteistyössä Oulun yliopiston (OY) avoimen yliopiston kanssa opintokokonaisuuden Esi- ja alkuopetus 25 op.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta 5 op.
 • Esi- ja alkuopetuksen tutkiva ja leikkivä lapsi I : Äidinkieli ja sanataide 5 op.
 • Esi- ja alkuopetuksen tutkiva ja leikkivä lapsi II: Matematiikka ja luonnontieteet 5 op.
 • Taide- ja taitokasvatus kehityksen ja oppimisen tukena 5 op.
 • Esi – ja alkuopetuksen tutkiva oppiminen 5 op.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (UEF)

Järjestämme yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimen yliopiston kanssa opintokokonaisuuden Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op.

Perusopintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op (Verkkototeutus)
 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op
 • Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op (Verkkototeutus)
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Lisätietoja:

Anna-Liisa Pieskä
koulutussuunnittelija

 • P.040 1684 166
 • anna-liisa.pieska@rko.fi