- Raudaskylän Kristillinen Opisto

Rakkausviikko

Vietimme marraskuun alussa teemaviikkoa, jonka aiheena oli rakkaus. Rakkaus on monivivahteinen asia, joka läpäisee kaikkia oppiaineita ja liittyy Raudaskylän opiston vuositeemaan sosiaalinen kestävyys. Viikon aikana rakkautta katseltiin monesta näkökulmasta.  

Rakkausteemaa toteutettiin tuntien aikana mm. yhteisopettajuuden ja ryhmien yhdistämisen kautta. Eläinten monimuotoista rakkautta pohdittiin tieteellisten artikkeleiden avulla biologiassa, äidinkielessä ja englannin kielessä.  
 
Lukion ykkösten opontunnilla tehtiin hyvinvointiteemaisia harjoituksia, joissa keskusteltiin esimerkiksi motivaatiosta, positiivisen palautteen antamisesta ja saamisesta sekä luonteenvahvuuksista.  
 
Fysiikan tunnilla puhuttiin intohimosta ja rakkaudesta tieteisiin ja tutkimukseen. Todettiin, että tiede on mennyt eteenpäin asialle syvällisesti omistautuneiden ihmisten avulla. Tutustuttiin tiedenaisen Marie Curien elämään. 
 
Uskonnon tunnilla tutustuttiin eri uskontojen opetuksiin rakkaudesta ja parisuhteista. 
 
Filosofian tunnilla pohdittiin rakkauteen liittyviä eettisiä ongelmia eri etiikan teorioiden näkökulmista.