Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt – tunnistaminen ja tukemisen keinot

Anita Puustjärven etäluento 8.10.2022 klo 9–16

ADHD, autismikirjon häiriöt, tourette ja aistitiedon käsittelyn vaikeudet lapsuudesta aikuisuuteen 

Millaisia ovat kehitykselliset neuropsykiatriset eli neurobiologiset häiriöt ja miten ne ilmenevät eri ikävaiheissa? Miten häiriöitä hoidetaan? Millaisilla keinoilla oireiden aiheuttamaa haittaa voisi vähentää?

Koulutus antaa tietoa tavallisimmista kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä sekä siitä, miten neuropsykiatrisesti oireilevan henkilön toimintakykyä voidaan tukea.

Koulutus toteutetaan verkossa, Teams-ympäristössä.

KOULUTUSPÄIVÄN AIKATAULU:

klo 9.00 – 10.15 Mitä ovat neuropsykiatriset häiriöt? Tausta ja toimintakykyyn vaikuttavat seikat
klo 10.15 – 10.30 tauko
klo 10.30 – 11.30 Hoidon yleiset periaatteet, käytösoireet ja koulunkäynti
klo 11.30 – 12.15 lounas
klo 12.15 – 13.30 aistitiedon käsittelyn häiriöt, tic-oireet ja Tourette
klo 13.30 – 13.45 kahvi
klo 13.45 – 16.00 ADHD ja autismikirjon häiriöt

Kouluttaja

Ajankohtaisen etäkoulutuksen luennoijana on lastenpsykiatrian linjajohtaja Anita Puustjärvi Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Puustjärvi on myös ADHD:n Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja.

Koulutuksen hinta

150 € / hlö (sis. ALV 24%) sisältäen opetuksen ja materiaalit sähköisinä.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2022 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Koulutuspalvelu- ja viestintäpäällikkö Kristiina Parkkila, p. 050 3420 139, kristiina.parkkila@rko.fi
  • Koulutussuunnittelija Tuomo Haapala, p. 044 7427 625, tuomo.haapala@rko.fi

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää