Työelämän digitaidot 2020-2021

Perustason digitaidot ovat aivan keskeinen osa tämän hetken työelämässä vaadittavaa osaamista. Käynnissä olevien toimintojemme ja käytännön kokemuksemme kautta näemme nimenomaan työelämän digitaitojen parantamisen olevan suurimpia tarpeita työllistymis- ja työmahdollisuuksia vahvistamiseksi. Työelämän digitaidot -hankkeella pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen suunnittelemalla ja tarjoamalla digitaalisia perusvalmiuksia parantavaa koulutusta ja opastusta.

Hankkeen kohderyhmä

Työelämän digitaidot -hanke keskittyy pääasiallisesti pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden sekä aikuisopiskelijoiden tarpeisiin räätälöidyllä koulutuksella ja ohjauksella.

Koulutusta tarjotaan myös työyhteisöille ja yrittäjille, joilla on tarvetta henkilöstön perusdigitaitojen parantamiseen. Koulutuksen sisältöjä ja toteutustapaa voidaan räätälöidä yhteisön tai yrittäjän toiveiden mukaan.

Koulutuksien ja ohjauksen tavoitteena on

  • tietoteknisten- ja digitaitojen kehittäminen
  • oman motivaation lisääminen työnhakuun ja työskentelyyn
  • omien rajoitteiden tunnistaminen ja opiskelijan itsetunnon kohottaminen
  • työelämävalmiuksien parantaminen

Opinto-ohjaus ja opintojen henkilökohtaistamisen mahdollisuudet ja tavat

Opinnot sisältävät sekä ryhmämuotoista opetusta että henkilökohtaista yksilöohjausta. Opinnot henkilökohtaistetaan alkuhaastattelujen perusteella jokaiselle opiskelijalle hänen lähtötasonsa mukaisesti ja yksilöohjauksella varmistetaan, että opetuksen taso on myös ryhmämuotoisessa opetuksessa sellainen, että jokainen opiskelija pystyy täysipainoisesti osallistumaan.

Ryhmäkoko

Ryhmät eivät voi olla kovin suuria (n. 5-8 henkilöä), jotta opiskelijoiden yksilölliset oppimistarpeet voidaan koulutuksen aikana huomioida ja jotta jokaiselle mahdollistuu henkilökohtainen ohjaus.

Tulossa olevia koulutuksia

Lisätietoja:

Sami Vuolteenaho
projektipäällikkö

  • P. 044 7427 620
  • sami.vuolteenaho
    @rko.fi
  • WhatsApp 

Esite: