Lukio 2025

LUKIO 2025-hankkeella kehitetään oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria entistä tiiviimmän yhteistyön luomiseksi sekä korkeakoulujen että työelämän kanssa. Hankkeessa kartoitetaan lukion eri oppiaineiden ja eri oppiainerajat ylittävien moduulien sisältöihin soveltuvia yhteistyökumppaneita sekä luodaan malleja käytännön yhteistyön muodoista paikallisen opetussuunnitelmatyön pohjaksi.

Raudaskylän lukion toimintakulttuuri tukee opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta, erilaisten tieto- ja oppimiympäristöjen hallintaa, aktiivista kansalaisuutta sekä myönteisen minäkuvan syntymistä. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että opiskelijamme hakeutuvat entistä aktiivisemmin korkeakouluopintoihin ja heidän työelämätaitonsa ovat kehittyneet niin, että syntyneiden työelämäverkostojoen kautta heidän on helpompi työllistyä opintojensa jälkeen.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se toimii ajalla 1.1.2020 – 31.7.2021.

Lisätietoja:

Anne Harvala
hankepalvelupäällikkö

  • P. 050 5252 433
  • anne.harvala@rko.fi