GAS-menetelmäkoulutus

8.9. – 28.10.2021 etäkoulutuksena Teams-ympäristössä

Koulutuksen sisältö

GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling) on väline, jonka avulla asiakas ja moniammatillinen työryhmä määrittelevät yhdessä kuntoutuksen tavoitteet viisiportaisella asteikolla. Tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella yksilö- tai ryhmätasolla. Kela suosittaa GAS-menetelmäkoulutusta niille työntekijöille, jotka osallistuvat asiakkaan GAS-tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin. On tärkeää, että työntekijät ymmärtävät, mikä GAS-menetelmä on ja miten sitä käytetään kuntoutuksen tukena.

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää tavoitteen asettamisen merkityksen kuntoutuksessa ja/tai hoidossa, tuntee GAS –menetelmän sekä osaa laatia kuntoutuksen ja/tai hoidon tavoitteita, tarkistaa niitä ja arvioida niiden toteutumista GAS-menetelmää käyttäen. Hän osaa myös perustella menetelmän käyttöä eri työmuodoissa ja soveltaa erilaisiin kuntoutusmuotoihin.

Koulutus toteutetaan Kelan koulutussuunnitelman mukaisesti ja siinä käydään läpi GAS-menetelmän perusteita, motivaation merkitystä tavoitteellisessa kuntoutuksessa, tavoitteen laatimisen prosessia sekä moniammatillisen työskentelyn ja haastattelumenetelmien perusteita.

Toteutus ja ajankohta

  • Etäwebinaari 1: ke 8.9.2021 klo 12–15.30
  • Etäwebinaari 2: ke 15.9.2021 klo 12–15.30
  • Etäopetuspäivä: ti 28.9.2021 klo 9–15.30
  • Etäwebinaari 3: to 14.10.2021 klo 12–15.30
  • Etäwebinaari 4: to 28.10.2021 klo 12–15.30
  • Etukäteis- ja välitehtävät: Koulutuksen aloitusviestin yhteydessä lähetetään etukäteistehtävä ja materiaalilinkki.

Kouluttaja

Mari Kantanen; lehtori, toimintaterapia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu tai
Pirjo Mäki-Natunen; lehtori, fysioterapia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Koulutuksen hinta

450 € / hlö + alv24% ( = 558 € / hlö). Hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit (ei kirjoja) .

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 13.8.2021 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole 13.8.2021 mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, mika.pajala@rko.fi, 050 4691 891

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää